• Головна /
  • Пресцентр /
  • Публічний звіт Голови Державної служби якості освіти України Руслана ГУРАКА за 2023 рік

Публічний звіт Голови Державної служби якості освіти України Руслана ГУРАКА за 2023 рік

Публічний звіт Голови Державної служби якості освіти України Руслана ГУРАКА за 2023 рік
16 лютого відбувся публічний звіт Голови Державної служби якості освіти України Руслана ГУРАКА за 2023 рік.
Поширити

«В умовах воєнного стану Державна служба якості освіти діє з обмеженими повноваженнями, зокрема через мораторій на проведення заходів державного нагляду (контролю). Втім вдалося успішно масштабувати й провести сертифікацію вчителів, акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, аналіз діяльності місцевих органів управління освітою громад, отримати репрезентативні результати моніторингових досліджень, закласти основу для нових інструментів і процедур забезпечення якості освіти. Показово, що дедалі більше шкіл застосовують систему EvaluEd, а це свідчить про довіру й бажання педагогічних колективів удосконалювати управлінські та освітні процеси закладів освіти, досягати стратегічних цілей», — зауважив Руслан ГУРАК, Голова Служби.

У 723-й день повномасштабної війни презентовано результати діяльності за минулий рік та окреслено плани і виклики на 2024 рік.

Сертифікація педагогічних працівників

2023 року вперше розширено категорії педагогічних працівників, які можуть брати участь у сертифікації. Окрім учителів початкових класів (з квотою 1500 осіб), реєструвалися на сертифікацію також учителі математики та української мови і літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти (по 500 осіб).

Для проведення другого етапу сертифікації Служба розробила форми анкет самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності, а для третього — методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, форми експертних висновків та методичних рекомендацій щодо їх заповнення. Для вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації підготовлено 2692 експертів.

Сертифікація педагогічних працівників 2023 рік

ІАС «EvaluEd»

Задля розбудови й функціонування зовнішньої системи забезпечення якості освіти в межах реалізації експериментального проєкту з упровадження інформаційної (автоматизованої) системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі — ІАС «EvaluEd») розширено базу даних інформацією про:

  • 13 741 заклад загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) та 1685 засновників цих закладів;
  • 1273 заклади професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) та 200 їх керівників.

За допомогою ІАС «EvaluEd» проведено п’ять дистанційних зборів даних за участі 16 070 ЗЗСО та 101 ЗП(ПТ)О.

ІАС «EvaluEd» доповнено інструментарієм для самооцінювання освітніх та управлінських процесів за чотирма напрямами: «Освітнє середовище», «Система оцінювання учнів», «Педагогічна діяльність», «Управлінські процеси». 2650 шкіл здійснили самооцінювання за напрямом «Управлінські процеси», а 27 закладів освіти долучилися до апробації інструментів самооцінювання за напрямами «Система оцінювання учнів» та «Педагогічна діяльність».

Інформаційна (автоматизована) система зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd»

Акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

У 2023 році відбулося чотири засідання Акредитаційної комісії Служби, яка визнала акредитованими 100 освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти (ОПП).

Також Служба ухвалила рішення щодо переоформлення сертифікатів про акредитацію для 761 ОПП та умовну акредитацію 293 ОПП на підставі поданих ними заяв.

Акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

Моніторингові дослідження якості освіти

Протягом 2023 року Служба провела 17 моніторингових досліджень, зокрема з питань:

Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів освіти

На період дії правового режиму воєнного стану Уряд припинив проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Дозволені лише позапланові заходи за наявності загроз, що мають негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

За погодженням Міністерства освіти і науки України Служба та її територіальні органи у 2023 році здійснили 26 позапланових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту.

За результатами визначення ступенів ризику з-поміж 290 закладів вищої освіти більшість (64%) віднесена до суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику.

Публічний звіт Голови Державної служби якості освіти України за 2023 рік

Аналіз діяльності місцевих органів управління освітою

Протягом 2023 року здійснено аналіз понад 100 місцевих органів управління освітою територіальних громад (далі — місцеві органи) та виявлено недоліки й порушення вимог законодавства, притаманні для всіх територіальних громад, де здійснювався аналіз.

Прикметною лишається увага місцевих органів не так до матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, як до їх контролю. Тож академічна автономія закладів освіти, гарантована законом, потребує прямого практичного і світоглядного втілення в територіальних громадах.

Висновки й рекомендації щодо реалізації місцевими органами державної політики у сфері освіти (в межах делегованих повноважень), зокрема з питань забезпечення якості освіти, надано на розгляд виконавчим органам територіальних громад, обласним державним адміністраціям та Міністерству освіти і науки України.

Аналіз діяльності місцевих органів управління освітою

Насамкінець Руслан ГУРАК закцентував на важливості забезпечення цьогоріч безперервного аналізу стану освітньої системи, прогнозування її розвитку й розроблення компенсаторних заходів для подолання освітніх втрат. Водночас завдяки реформі децентралізації заклади освіти мають можливості розробляти і втілювати власні стратегії, не чекаючи вказівок сторонніх інстанцій.

Публічний звіт Голови Державної служби якості освіти України Руслана ГУРАКА за 2023 рік
Публічний звіт Голови Державної служби якості освіти України Руслана ГУРАКА за 2023 рік
16 лютого відбувся публічний звіт Голови Державної служби якості освіти України Руслана ГУРАКА за 2023 рік.

«В умовах воєнного стану Державна служба якості освіти діє з обмеженими повноваженнями, зокрема через мораторій на проведення заходів державного нагляду (контролю). Втім вдалося успішно масштабувати й провести сертифікацію вчителів, акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, аналіз діяльності місцевих органів управління освітою громад, отримати репрезентативні результати моніторингових досліджень, закласти основу для нових інструментів і процедур забезпечення якості освіти. Показово, що дедалі більше шкіл застосовують систему EvaluEd, а це свідчить про довіру й бажання педагогічних колективів удосконалювати управлінські та освітні процеси закладів освіти, досягати стратегічних цілей», — зауважив Руслан ГУРАК, Голова Служби.

У 723-й день повномасштабної війни презентовано результати діяльності за минулий рік та окреслено плани і виклики на 2024 рік.

Сертифікація педагогічних працівників

2023 року вперше розширено категорії педагогічних працівників, які можуть брати участь у сертифікації. Окрім учителів початкових класів (з квотою 1500 осіб), реєструвалися на сертифікацію також учителі математики та української мови і літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти (по 500 осіб).

Для проведення другого етапу сертифікації Служба розробила форми анкет самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності, а для третього — методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, форми експертних висновків та методичних рекомендацій щодо їх заповнення. Для вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації підготовлено 2692 експертів.

Сертифікація педагогічних працівників 2023 рік

ІАС «EvaluEd»

Задля розбудови й функціонування зовнішньої системи забезпечення якості освіти в межах реалізації експериментального проєкту з упровадження інформаційної (автоматизованої) системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі — ІАС «EvaluEd») розширено базу даних інформацією про:

  • 13 741 заклад загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) та 1685 засновників цих закладів;
  • 1273 заклади професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) та 200 їх керівників.

За допомогою ІАС «EvaluEd» проведено п’ять дистанційних зборів даних за участі 16 070 ЗЗСО та 101 ЗП(ПТ)О.

ІАС «EvaluEd» доповнено інструментарієм для самооцінювання освітніх та управлінських процесів за чотирма напрямами: «Освітнє середовище», «Система оцінювання учнів», «Педагогічна діяльність», «Управлінські процеси». 2650 шкіл здійснили самооцінювання за напрямом «Управлінські процеси», а 27 закладів освіти долучилися до апробації інструментів самооцінювання за напрямами «Система оцінювання учнів» та «Педагогічна діяльність».

Інформаційна (автоматизована) система зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd»

Акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

У 2023 році відбулося чотири засідання Акредитаційної комісії Служби, яка визнала акредитованими 100 освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти (ОПП).

Також Служба ухвалила рішення щодо переоформлення сертифікатів про акредитацію для 761 ОПП та умовну акредитацію 293 ОПП на підставі поданих ними заяв.

Акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

Моніторингові дослідження якості освіти

Протягом 2023 року Служба провела 17 моніторингових досліджень, зокрема з питань:

Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів освіти

На період дії правового режиму воєнного стану Уряд припинив проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Дозволені лише позапланові заходи за наявності загроз, що мають негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

За погодженням Міністерства освіти і науки України Служба та її територіальні органи у 2023 році здійснили 26 позапланових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту.

За результатами визначення ступенів ризику з-поміж 290 закладів вищої освіти більшість (64%) віднесена до суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику.

Публічний звіт Голови Державної служби якості освіти України за 2023 рік

Аналіз діяльності місцевих органів управління освітою

Протягом 2023 року здійснено аналіз понад 100 місцевих органів управління освітою територіальних громад (далі — місцеві органи) та виявлено недоліки й порушення вимог законодавства, притаманні для всіх територіальних громад, де здійснювався аналіз.

Прикметною лишається увага місцевих органів не так до матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, як до їх контролю. Тож академічна автономія закладів освіти, гарантована законом, потребує прямого практичного і світоглядного втілення в територіальних громадах.

Висновки й рекомендації щодо реалізації місцевими органами державної політики у сфері освіти (в межах делегованих повноважень), зокрема з питань забезпечення якості освіти, надано на розгляд виконавчим органам територіальних громад, обласним державним адміністраціям та Міністерству освіти і науки України.

Аналіз діяльності місцевих органів управління освітою

Насамкінець Руслан ГУРАК закцентував на важливості забезпечення цьогоріч безперервного аналізу стану освітньої системи, прогнозування її розвитку й розроблення компенсаторних заходів для подолання освітніх втрат. Водночас завдяки реформі децентралізації заклади освіти мають можливості розробляти і втілювати власні стратегії, не чекаючи вказівок сторонніх інстанцій.

Перейти до вмісту