Внутрішній аудит

Діяльність Державної служби якості освіти України (далі – Служба) у сфері внутрішнього аудиту реалізовує сектор внутрішнього аудиту – самостійний структурний підрозділ апарату Служби, який безпосередньо підпорядкований та підзвітний Голові Служби.

Основними завданнями сектору внутрішнього аудиту є надання Голові Служби, керівникам територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

 • функціонування системи внутрішнього контролю, та її удосконалення;
 • удосконалення системи управління;
 • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;
 • запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань проводить оцінку:

 • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
 • удосконалення ступеня виконання і досягнення цілей,
визначених у стратегічних і річних планах;
 • ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;
 • якості виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
 • використання і збереження активів та інформації;
 • управління державним майном;
 • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
 • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань апаратом Служби, її територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Служби.
Структура сектору внутрішнього аудиту
Дутчак Вадим Григорович
Завідувач сектору внутрішнього аудиту
(044) 236-50-96
Багатиренко Ольга Борисівна
Головний спеціаліст
(044) 236-50-96
Перейти до вмісту