Сертифікація

Сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, зокрема з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

Учасникові сертифікації

Вимоги до учасників сертифікації

Алгоритм дій учасника сертифікації - 2021

 1. Реєстрація

 2. Участь у ЗНО

 3. Самооцінювання власної педагогічної майстерності

 4. Представити свій практичний досвід роботи відповідно до критеріїв, зазначених у Методиці експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення їх практичного досвіду роботи

 5. Результати сертифікації

Права та обов’язки учасника сертифікації

Педагогічний працівник має право на:

 1. Проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 2. Повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік у разі не отримання сертифікату (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 3. Щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності) у разі отримання сертифікату (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 4. Зарахування проходження атестації, а також присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання у разі успішного проходження сертифікації (ч. 7 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 5. Залучення до проведення інституційного аудиту в закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм (ч. 5 ст. 51 «Про освіту»)

 6. Здійснення інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти

 7. Відмову за власним бажанням від участі у сертифікації у встановленому порядку (п. 16, 32 Положення про сертифікацію педагогічних працівників )

ВАЖЛИВО! Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу (п. 41 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

Обов’язки педагогічних працівників:

 1. Виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками (ч. 3 ст. 22 «Про повну загальну середню освіту»)

 2. Проводити навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідним навчальним планом (п. 33 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

 3. Не проводити репетиції навчальних занять (п. 33 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

Сертифікація 2022

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2022 року № 278 термін реєстрації педагогічних працівників для проходження сертифікації змінено з 04-17 квітня на 01-15 серпня 2022 року. 

Реєстрація відбудеться у два етапи: 

 • основний етап (01 -08 серпня) - у межах граничної кількості для кожного регіону;
 • додатковий етап (09-15 серпня) - у межах загальної граничної кількості (2500 вчителів).

Керівникові закладу освіти

Сертифікація педагогічних працівників є однією з процедур зовнішнього забезпечення якості освіти (ст. 41 Закону України «Про освіту»).

Відповідно до частини 4 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками.

Інформація для керівника про сертифікацію

 1. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою (ст. 51 Закону України «Про освіту»)

 2. Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які працюють не менше двох років у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, та мають педагогічне навантаження (ч.4 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 3. Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

 4. Педагогічний працівник має право відмовитися за власним бажанням від участі у сертифікації у встановленому порядку (пп. 16, 32 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

 5. Педагогічні працівники, які отримали сертифікат отримують щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності) (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 6. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання (ч. 7 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 7. Педагогічний працівник, який не отримав сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу (п. 41 Положення про сертифікацію педагогічних працівників).

Переваги, які мають сертифіковані вчителі

 1. Впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології (ч.6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 2. Надають професійну підтримку та допомогу іншим педагогічним працівникам (здійснюють супервізію) (ч.6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 3. Залучаються до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 4. Залучаються до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти (ч.5 ст. 51 Закону України «Про освіту»)

Дії керівника

 1. Видати довідку із закладу освіти педагогічному працівнику, який реєструється для проходження сертифікації, з інформацією про:

  • прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності)
  • назву посади з уточненням фаху, за яким працює, а також того, чи є відповідна посада його основним місцем роботи
  • загальний стаж педагогічної роботи
  • стаж роботи на займаній посаді
  • спеціальність згідно з дипломом
  • кваліфікаційну категорію
  • педагогічне звання (за наявності) (п.8 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)
 1. Допустити експертну групу до освітнього закладу у ході вивчення практичного досвіду учасника сертифікації безпосередньо в закладі освіти (п. 30 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

 2. Сприяти педагогічним працівникам, які отримали сертифікат в щомісячній доплаті у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 3. Вважати виданий сертифікат достатньою підставою для прийняття атестаційною комісією рішення щодо присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії (педагогічного звання)  сертифікованого вчителя без надання ним жодних додаткових документів чи проведення будь-яких заходів, пов’язаних із вивченням його діяльності (ч. 7 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію» від 15 грудня 2020 р. № 1/9-690)

Новини

Увага! Розпочато реєстрацію вчителів для проходження сертифікації 2022 року

1-8 серпня 2022 року триватиме основний етап реєстрації для проходження сертифікації педагогічних працівників. Цьогоріч у...

Сертифікація 01 Серпня 2022

Сертифікація у 2022 році: терміни реєстрації

Оновлено терміни реєстрації

Сертифікація 31 Березня 2022

Які умови успішного проходження другого етапу сертифікації педагогічних працівників у 2022 році?

Які умови успішного проходження другого етапу сертифікації педагогічних працівників — самооцінювання педагогом власної...

Воєнний стан 11 Березня 2022