Моніторингові дослідження

Моніторинг якості освіти — це система послідовних і cистематичних заходів, що здійснюються з метою
виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Замовити моніторингове дослідження


  Запит успішно надіслано
  Відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації буде надано протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту

  Моніторингові дослідження є важливими, але вони змінює життя здобувачів освіти, лише якщо їх результати перенести у стіни закладів освіти.

  Моніторингові дослідження, на рівні з оцінюванням, перевіркою, це один із способів впливати на систему освіти.  Через дослідження ми хочемо показати,що відчувають педагоги і діти у закладах освіти, і як впливає політика уряду.

  Цей напрямок роботи Служби дозволяє нам побачити загальну картину, виділити добру практику та інформувати українське суспільство про розвиток освітньої політики.

  Ми націлені на ґрунтовні та неупереджені результати.

  Перш за все, результати моніторингових досліджень повинні бути повністю використані для виявлення проблем, успішної реалізації ініціатив та актуальних тем. Наші експерти щодня перебувають у дитячих садочках, школах, коледжах та інших закладах освіти. Узагальнюючи це, ми маємо джерело інформації, яка постійно накопичується.

  По-друге, наші рамки досліджень будуватимуться на переконливих доказах, достовірних фактах, а не на припущеннях.

  Завдяки нашим програмам моніторингових досліджень та оцінювання ми сподіваємось зробити вагомий внесок у допомогу розвитку сфери освіти.

  Моніторинг проводиться відповідно до таких принципів:

  • систематичності та системності;
  • доцільності;
  • прозорості моніторингових процедур та відкритості;
  • безпеки персональних даних;
  • об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу;
  • відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу.

  Моніторинг проводиться відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку проведення моніторингу якості освіти (далі – Порядок), iнших актів законодавства, документів закладів освіти, програми моніторингу (далі - Програма), договору про проведення моніторингу (за його наявності).

  Відповідно до Порядку Державна служба якості освіти (далі – Служба) та її територіальні органи є суб’єктами проведення моніторингу і можуть бути ініціаторами такого дослідження чи провести його з ініціативи:

  • Міністерства освіти і науки України;
  • Українського центру оцінювання якості освіти, його регіональних центрів;
  • наукових організацій, наукових, науково-методичних установ, інших установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України;
  • закладів освіти, їх засновників або уповноважених ними осіб;
  • місцевих державних адміністрацій;
  • органів місцевого самоврядування;
  • громадських об’єднань;
  • інших юридичних і фізичних осіб.

  Для проведення дослідження розробляються програми, які затверджуються у встановленому законом порядку, з графіками проведення зазначених досліджень.

  Служба також може брати участь у міжнародних дослідженнях за погодженням з Міністерством освіти і науки.

  Результати моніторингів задля дотримання принципів прозорості та відкритості оприлюднюються на офіційних сайтах МОН, Служби та замовників досліджень.

  Фінансування зовнішнього моніторингу на місцевому, регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до законодавства та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

  Новини

  Початок 2022/2023 навчального року у закладах фахової передвищої та вищої освіти: результати опитування

  Державна служба якості освіти України спільно з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у період з 05-14...

  Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес в умовах війни

  Останні три роки – роки викликів для освіти в Україні. Пандемія коронавірусу, а тепер повномасштабна війна, суттєво обмежили...

  Якісна школа 03 Жовтня 2022

  Унормовано тривалість навчальних занять онлайн протягом дня у синхронному режимі

  Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти доповнено вимогами щодо організації дистанційної форми навчання в...