АКРЕДИТАЦІЯ

Для чого проводити акредитацію?

• встановлення відповідності якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям

• допомога закладам освіти у визначенні сильних і слабких сторін, можливостей і загроз реалізації освітньо-професійної програми

• надання усім зацікавленим сторонам інформацію щодо якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою

• посилення довіри до фахової передвищої освіти в Україні

• сприяння інтеграції закладів освіти до Європейського освітнього простору

Подати заяву про наміри акредитувати освітньо-професійну програму


  Запит успішно надіслано
  Відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації буде надано протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту

  До уваги закладів фахової передвищої освіти!

  Державна служба якості освіти України здійснює підтвердження рішень про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти шляхом переоформлення чинних сертифікатів на сертифікати за новим переліком спеціальностей  відповідно до наказу МОН України від 05.04.2023 № 392 «Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою кабінету міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392».

  При цьому назва ОПП має бути збережена та вказана у відповідності з раніше отриманим сертифікатом, що переоформлюється.

  У зв’язку з цим звертаємо увагу, що заклади, які отримали умовну акредитацію та не мають сертифікатів, повинні надати на електронну пошту Служби [email protected] лист з проханням про підтвердження рішення про акредитацію ОПП з урахуванням змін у переліку спеціальностей.

  Акредитація освітньо-професійної програми закладів фахової передвищої освіти

  Акредитація освітньо-професійної програми – це діяльність Державної служби якості освіти України щодо оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти, що здійснюється у формі акредитаційної експертизи.

  Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» – це державна освітня установа, що підпорядкована Службі та яка відповідно до наказу Голови Служби уповноважена на виконання акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти в частині її організаційного та методичного супроводження

  Документи, які необхідно надати для отримання акредитації закладам фахової передвищої освіти: 

  1. Заява про проведення акредитації освітньо-професійної програми (Додаток 3 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (пункт 1 розділу II Положення));
  2. Освітньо-професійна програма та навчальний план за цією програмою;
  3. Відомості про самооцінювання відповідно критеріїв (Додаток 1 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (пункт 2 розділу I Положення));
  4. Рецензії (відгуки) роботодавців та/або керівників баз виробничих практик за останні п’ять років (за наявності).

  Де знайти форми документів

  Форми документів можна знайти на цій сторінці нижче (див. «Документи для завантаження»).

  Бланк заяви про наміри акредитувати освітньо-професійну програму можна знайти в Додатку 2 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (пункт 1 розділу II Положення)

  Як подати документи для акредитації

  Документи та матеріали для акредитації освітніх програм закладів фахової передвищої освіти подаються через форму на цій сторінці вебсайту Служби вище (див. «Подати документи для акредитації»). 

  Строк проведення акредитаційної процедури

  Акредитація освітньої програми фахового молодшого бакалавра становить два місяці.

  Куди звернутися, щоб оскаржити рішення щодо акредитації

  Рішення Служби можуть бути оскаржені закладом освіти шляхом подання до Служби письмової апеляційної заяви протягом десяти робочих днів з дати внесення інформації про таке рішення до ЄДЕБО.

  Тимчасова апеляційна комісія Служби протягом 15 днів з дня отримання апеляційної заяви та на підставі повторного аналізу акредитаційної справи (у тому числі звіту експертної групи та підстав для прийнятого рішення) приймає одне з таких рішень:

  • про задоволення апеляційної заяви у повному обсязі
  • про часткове задоволення апеляційної заяви
  • про залишення рішення, що оскаржується, без змін.

  Переоформлення сертифікатів про акредитацію освітньо-професійної програми закладу фахової передвищої освіти

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2021 № 762 «Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)» Державною службою якості освіти України здійснюється прийом заяв на переоформлення сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти, у тому числі переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності.

  Закладам необхідно подати скановану копію заяви на електронну адресу fpo@sqe.gov.ua за формою згідно з Додатком 1 до зазначеного наказу МОН України. До заяви додаються скановані копії сертифікатів, які підлягають переоформленню.

  Стан проходження заяв про переоформлення сертифікатів у сфері фахової передвищої освіти

  Додаткову інформацію щодо процедури акредитації можна знайти на сторінці Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

  Новини

  Підвищення якості інклюзивного навчання: завдання Державної служби якості освіти до 2026 року

  Уряд схвалив Національну стратегію розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та затвердив операційний план з її...

  20 серпня Олена СВЯТЕНКО проведе вебінар «Початок 2024/2025 навчального року: акценти для заступника директора школи»

  Питання, що розглядатимуться: про ключові аспекти річного плану роботи та питання освітніх програм про організацію...

  Вебінар 22 Липня 2024

  Державна мова в освітньому процесі у 2023/2024 навчальному році

  Відеозапис презентації результатів дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у закладах...

  12 Липня 2024
  Перейти до вмісту