АКРЕДИТАЦІЯ

Графік прийняття заяв про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти

Для чого проводити акредитацію?

• встановлення відповідності якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям

• допомога закладам освіти у визначенні сильних і слабких сторін, можливостей і загроз реалізації освітньо-професійної програми

• надання усім зацікавленим сторонам інформацію щодо якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою

• посилення довіри до фахової передвищої освіти в Україні

• сприяння інтеграції закладів освіти до Європейського освітнього простору

Подати документи для акредитації


  Запит успішно надіслано
  Відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації буде надано протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту

  Акредитація освітньо-професійної програми закладів фахової передвищої освіти

  Акредитація освітньо-професійної програми – це діяльність Державної служби якості освіти України щодо оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти, що здійснюється у формі акредитаційної експертизи.

  Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» – це державна освітня установа, що підпорядкована Службі та яка відповідно до наказу Голови Служби уповноважена на виконання акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти в частині її організаційного та методичного супроводження

  Документи, які необхідно надати для отримання акредитації закладам фахової передвищої освіти: 

  1. Заява про проведення акредитації освітньо-професійної програми (Додаток 3 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (пункт 1 розділу II Положення));
  2. Освітньо-професійна програма та навчальний план за цією програмою;
  3. Відомості про самооцінювання відповідно критеріїв (Додаток 1 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (пункт 2 розділу I Положення));
  4. Рецензії (відгуки) роботодавців та/або керівників баз виробничих практик за останні п’ять років (за наявності).

  Де знайти форми документів

  Форми документів можна знайти на цій сторінці нижче (див. «Документи для завантаження»).

  Бланк заяви про наміри акредитувати освітньо-професійну програму можна знайти в Додатку 2 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (пункт 1 розділу II Положення)

  Як подати документи для акредитації

  Документи та матеріали для акредитації освітніх програм закладів фахової передвищої освіти подаються через форму на цій сторінці вебсайту Служби вище (див. «Подати документи для акредитації»). 

  Строк проведення акредитаційної процедури

  Акредитація освітньої програми фахового молодшого бакалавра становить два місяці.

  Куди звернутися, щоб оскаржити рішення щодо акредитації

  Рішення Служби можуть бути оскаржені закладом освіти шляхом подання до Служби письмової апеляційної заяви протягом десяти робочих днів з дати внесення інформації про таке рішення до ЄДЕБО.

  Тимчасова апеляційна комісія Служби протягом 15 днів з дня отримання апеляційної заяви та на підставі повторного аналізу акредитаційної справи (у тому числі звіту експертної групи та підстав для прийнятого рішення) приймає одне з таких рішень:

  • про задоволення апеляційної заяви у повному обсязі
  • про часткове задоволення апеляційної заяви
  • про залишення рішення, що оскаржується, без змін.

  Переоформлення сертифікатів про акредитацію освітньо-професійної програми закладу фахової передвищої освіти

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2021 № 762 «Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)» Державною службою якості освіти України здійснюється прийом заяв на переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності.

  Закладам необхідно подати скановану копію заяви на електронну адресу [email protected] за формою згідно з Додатком 1 до зазначеного наказу МОН України. До заяви додаються скановані копії сертифікатів, які підлягають переоформленню.

  Стан проходження заяв про переоформлення сертифікатів у сфері фахової передвищої освіти

  Додаткову інформацію щодо процедури акредитації можна знайти на сторінці Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

  Новини

  Запрошуємо обговорити проєкт Антикорупційної програми Державної служби якості освіти України на 2023–2024 роки

  З метою публічного обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної служби якості освіти України на 2023 - 2024 роки,...

  Психосоціальна підтримка учнів в умовах війни — це посилення їхньої життєстійкості та покращення навчальних результатів

  22 березня 2023 року відбулася онлайн-зустріч з учасниками проєкту «Безпечний простір: комплексна психосоціальна підтримка...

  Воєнний стан 22 Березня 2023

  Проведено семінар «Акредитація в сфері фахової передвищої освіти: перші здобутки та виклики»

  21 березня 2023 року Державною службою якості освіти України та управлінням Служби у Полтавській області організовано...