Доступ до публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації» є одним із основних нормативно-правових актів, які регулюють відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації в Україні. 

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

 

Сформувати електронний запит на отримання публічної інформації

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо сформувати електронний запит, заповнивши відповідні реквізити

  • Запит успішно надіслано
   Відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації буде надано протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту
  • Запит успішно надіслано
   Відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації буде надано протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту
   
  Система обліку публічної інформації
  Перейти до вмісту