Консультації з громадськістю

Консультації з громадськістю проводяться з метою:

  • залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади;
  • забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності органів виконавчої влади.

 

Форми консультацій з громадськістю:

  • безпосередні — публічне громадське обговорення та електронні консультації з громадськістю;
  • опосередковані — вивчення громадської думки.

 

Питання проведення консультацій з громадськістю урегульовані постановами Кабінету Міністрів України:

 

Орієнтовні плани Державної служби якості освіти України проведення консультацій з громадськістю:

 

 

Проєкт наказу Міністерства освіти та науки «Про затвердження Порядку здійснення громадської акредитації закладу загальної середньої освіти» 14.12.2022 Проект наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба якості освіти України або її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат” 26.10.2022 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту з впровадження інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» 21.10.2022 Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про встановлення розміру оплати послуг з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти та оформлення, переоформлення, видачі дубліката сертифіката про акредитацію» 03.10.2022 Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Порядку складання, подання, роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є Державна служба якості освіти України або її територіальні органи, та Форми для подання запиту на інформацію” 09.09.2022 Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів фахової передвищої освіти» 06.01.2022 Проєкт Порядку проведення інституційного аудиту закладів дошкільної освіти 23.12.2021 Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку проведення позапланових перевірок суб’єктів освітньої діяльності» 19.07.2021 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 20 Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах» 01.07.2021 Проєкт Порядку здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти 01.03.2021
Перейти до вмісту