Колегія

Колегія Державної служби якості освіти є консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності Служби.
Колегія Державної служби якості освіти утворена відповідно до П.13 Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 168.
У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Служби, а також дорученнями Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України, Голови Служби та Положенням.

Перейти до вмісту