Важливі напрацювання Форуму якості освіти-2023

Важливі напрацювання Форуму якості освіти-2023
Сформульоване бачення розвитку оцінювання освітньої діяльності, проведення інституційних аудитів шкіл в умовах війни та аналізу діяльності громад щодо забезпечення ними якості освіти, напрацьовано кроки для організації освітнього процесу «без освітніх втрат», запропоновано нову модель оцінювання професійної діяльності вчителя. Такі підсумки Форуму якості освіти, що відбувся місяць тому вперше в Україні.
Поширити

Основною частиною програми форуму була панельна дискусія «Забезпечення якості освіти в умовах війни — проєкція на Перемогу». У своєму виступі Голова Державної служби якості освіти України Руслан ГУРАК презентував чотири стратегічні завдання:

 • удосконалювати систему зворотного зв’язку про якість освітньої політики;
 • розбудовувати внутрішню та зовнішню системи забезпечення якості освіти;
 • формувати ефективну мережу закладів освіти;
 • актуалізувати систему оцінювання вчителів.

Після панельної дискусії учасники розділилися на групи, щоб опрацювати проблемні питання у секціях:

 • «Забезпечення доступу до якісної освіти. Діємо на рівні громади»;
 • «Школа в умовах війни — як забезпечити якість»;
 • «Оцінювання професійної діяльності вчителів: нові підходи та можливості».

Секція № 1 «Забезпечення доступу до якісної освіти. Діємо на рівні громади»

Засновники закладів освіти та представники місцевих органів управління освіти розглядали три питання:

 • забезпечення укриттями закладів освіти;
 • організація ефективного дистанційного навчання;
 • плинність педагогічних кадрів.

У результаті дискусій та роботи в групах запропоновано рішення про необхідність:

 • пошуку інвестиційних програм та залучення спонсорських коштів для будівництва/реконструкції укриттів;
 • спрощення процедури тендерних закупівель послуг ремонтних/будівельних робіт для облаштування укриттів;
 • залучення коштів засновників закладів освіти та спонсорських коштів для забезпечення комп’ютерною технікою учнів і вчителів;
 • підключення закладів освіти до швидкісної мережі Інтернет;
 • підвищення цифрової компетентності вчителів;
 • удосконалення системи фінансового заохочення педагогічних працівників;
 • надання пільгових кредитів працівникам системи освіти на придбання житла;
 • забезпечення працівників закладів освіти сільської місцевості службовим житлом;
 • фінансування підвезення педагогічних працівників до місця роботи;
 • фінансової підтримки педагогів, які здобувають другу вищу педагогічну освіту.

Секція № 2 «Школа в умовах війни — як забезпечити якість»

Керівники закладів освіти та їхні заступники обговорювали питання освітніх/навчальних втрат учнів та визначили такий покроковий алгоритм дій:

 1. Приділяти увагу кожній дитині і максимально залучати її до освітнього процесу;
 2. Здійснювати оцінювання рівня розвитку соціально-емоційних навичок та визначити чинники, що впливають на результати навчання;
 3. Оптимізувати навчальний матеріал (візуалізація, опорні схеми, мнемонічні правила, створення банків відеолекцій та відеопояснень, інструктивних матеріалів), що має бути постійно доступним, де б не перебував учень;
 4. Дбати про психічне здоров’я та добробут учнів і вчителів.

Задля відстеження динаміки успішності учнів слід проводити систематичні внутрішні моніторинги оцінювання рівня їхніх знань. Бажання директора оцінити, наскільки школа є ефективною та як це відображається на успіхах учнів, свідчить про розуміння керівником зв’язку між його роботою як менеджера та якістю освіти. Результати інституційних аудитів вказують на те, що більшість шкіл у тій чи тій формі практикують внутрішні моніторинги.

Щоб компенсувати «освітні втрати», варто застосовувати:

 • нові підходи до організації освітнього процесу (як-от, гнучкість навчальних планів та навчальних програм);
 • можливості для надолуження пропущеного навчального часу (освітні табори, використання варіативної складової навчальних планів для проведення індивідуальних і групових занять/консультацій);
 • формування в учнів навичок самостійної роботи, планування діяльності, самоконтролю;
 • застосування в навчанні цифрових технологій;
 • забезпечення постійної взаємодії з батьками під час онлайн-навчання дітей.

Секція № 3 «Оцінювання професійної діяльності вчителів: нові підходи та можливості»

У цій секції відбулося обговорення системи оцінювання професійної діяльності вчителів, що діє в Україні. В дискусії взяли участь сертифіковані вчителі, керівники закладів загальної середньої освіти та їх засновники, громадські діячі, представники наукової спільноти.

Учасники наголосили на необхідності розроблення єдиної уніфікованої процедури оцінювання професійної діяльності вчителів, яка б поєднувала кращі міжнародні практики та була прийнятною для системи освіти в Україні. Розглянуто різні аспекти оцінювання професійної діяльності вчителів (періодичність, інструментарій, суб’єкти оцінювання тощо).

У підсумку спільної роботи запропоновано:

 • розробити концепцію оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • внести зміни до законодавства в частині оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • розробити інструментарій оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • удосконалити процедуру внутрішнього та зовнішнього оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників.

Напрацювання надано на розгляд Міністерству освіти і науки України та будуть враховані під час складання плану роботи Державної служби якості освіти на наступний рік.

Важливі напрацювання Форуму якості освіти-2023
Важливі напрацювання Форуму якості освіти-2023
Сформульоване бачення розвитку оцінювання освітньої діяльності, проведення інституційних аудитів шкіл в умовах війни та аналізу діяльності громад щодо забезпечення ними якості освіти, напрацьовано кроки для організації освітнього процесу «без освітніх втрат», запропоновано нову модель оцінювання професійної діяльності вчителя. Такі підсумки Форуму якості освіти, що відбувся місяць тому вперше в Україні.

Основною частиною програми форуму була панельна дискусія «Забезпечення якості освіти в умовах війни — проєкція на Перемогу». У своєму виступі Голова Державної служби якості освіти України Руслан ГУРАК презентував чотири стратегічні завдання:

 • удосконалювати систему зворотного зв’язку про якість освітньої політики;
 • розбудовувати внутрішню та зовнішню системи забезпечення якості освіти;
 • формувати ефективну мережу закладів освіти;
 • актуалізувати систему оцінювання вчителів.

Після панельної дискусії учасники розділилися на групи, щоб опрацювати проблемні питання у секціях:

 • «Забезпечення доступу до якісної освіти. Діємо на рівні громади»;
 • «Школа в умовах війни — як забезпечити якість»;
 • «Оцінювання професійної діяльності вчителів: нові підходи та можливості».

Секція № 1 «Забезпечення доступу до якісної освіти. Діємо на рівні громади»

Засновники закладів освіти та представники місцевих органів управління освіти розглядали три питання:

 • забезпечення укриттями закладів освіти;
 • організація ефективного дистанційного навчання;
 • плинність педагогічних кадрів.

У результаті дискусій та роботи в групах запропоновано рішення про необхідність:

 • пошуку інвестиційних програм та залучення спонсорських коштів для будівництва/реконструкції укриттів;
 • спрощення процедури тендерних закупівель послуг ремонтних/будівельних робіт для облаштування укриттів;
 • залучення коштів засновників закладів освіти та спонсорських коштів для забезпечення комп’ютерною технікою учнів і вчителів;
 • підключення закладів освіти до швидкісної мережі Інтернет;
 • підвищення цифрової компетентності вчителів;
 • удосконалення системи фінансового заохочення педагогічних працівників;
 • надання пільгових кредитів працівникам системи освіти на придбання житла;
 • забезпечення працівників закладів освіти сільської місцевості службовим житлом;
 • фінансування підвезення педагогічних працівників до місця роботи;
 • фінансової підтримки педагогів, які здобувають другу вищу педагогічну освіту.

Секція № 2 «Школа в умовах війни — як забезпечити якість»

Керівники закладів освіти та їхні заступники обговорювали питання освітніх/навчальних втрат учнів та визначили такий покроковий алгоритм дій:

 1. Приділяти увагу кожній дитині і максимально залучати її до освітнього процесу;
 2. Здійснювати оцінювання рівня розвитку соціально-емоційних навичок та визначити чинники, що впливають на результати навчання;
 3. Оптимізувати навчальний матеріал (візуалізація, опорні схеми, мнемонічні правила, створення банків відеолекцій та відеопояснень, інструктивних матеріалів), що має бути постійно доступним, де б не перебував учень;
 4. Дбати про психічне здоров’я та добробут учнів і вчителів.

Задля відстеження динаміки успішності учнів слід проводити систематичні внутрішні моніторинги оцінювання рівня їхніх знань. Бажання директора оцінити, наскільки школа є ефективною та як це відображається на успіхах учнів, свідчить про розуміння керівником зв’язку між його роботою як менеджера та якістю освіти. Результати інституційних аудитів вказують на те, що більшість шкіл у тій чи тій формі практикують внутрішні моніторинги.

Щоб компенсувати «освітні втрати», варто застосовувати:

 • нові підходи до організації освітнього процесу (як-от, гнучкість навчальних планів та навчальних програм);
 • можливості для надолуження пропущеного навчального часу (освітні табори, використання варіативної складової навчальних планів для проведення індивідуальних і групових занять/консультацій);
 • формування в учнів навичок самостійної роботи, планування діяльності, самоконтролю;
 • застосування в навчанні цифрових технологій;
 • забезпечення постійної взаємодії з батьками під час онлайн-навчання дітей.

Секція № 3 «Оцінювання професійної діяльності вчителів: нові підходи та можливості»

У цій секції відбулося обговорення системи оцінювання професійної діяльності вчителів, що діє в Україні. В дискусії взяли участь сертифіковані вчителі, керівники закладів загальної середньої освіти та їх засновники, громадські діячі, представники наукової спільноти.

Учасники наголосили на необхідності розроблення єдиної уніфікованої процедури оцінювання професійної діяльності вчителів, яка б поєднувала кращі міжнародні практики та була прийнятною для системи освіти в Україні. Розглянуто різні аспекти оцінювання професійної діяльності вчителів (періодичність, інструментарій, суб’єкти оцінювання тощо).

У підсумку спільної роботи запропоновано:

 • розробити концепцію оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • внести зміни до законодавства в частині оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • розробити інструментарій оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • удосконалити процедуру внутрішнього та зовнішнього оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників.

Напрацювання надано на розгляд Міністерству освіти і науки України та будуть враховані під час складання плану роботи Державної служби якості освіти на наступний рік.