• Головна /
 • Пресцентр /
 • Як організувати роботу педагогічних працівників, які вимушено виїхали за кордон в умовах воєнного стану

Як організувати роботу педагогічних працівників, які вимушено виїхали за кордон в умовах воєнного стану

рекомендації_дистанційна_робота
З 14 березня 2022 року в окремих областях України після вимушених канікул відновлено освітній процес. Державна служба якості освіти звертає увагу на окремих особливостях організації праці педагогічних працівників в умовах воєнного стану.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, вторгненням її збройних сил, а також окупацією частини території України виникла ситуація, за якої частина населення нашої держави, щоб зберегти своє життя та життя своїх родин, тимчасово покинула місця свого проживання та виїхала за кордон.

Засновники/керівники закладів освіти мають право залучати до освітнього процесу педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, які тимчасово виїхали за межі України у зв’язку з війною.

Залучення до освітнього процесу працівників з-за кордону

Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, та Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115, заклади освіти уповноважені:

 • навчати учасників освітнього процесу за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти);
 • використовувати технології дистанційного навчання під час навчання за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем), у тому числі на період введення Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 воєнного стану та виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки.

З огляду на специфіку виконання педагогічними, науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками, які тимчасово виїхали за межі України у зв’язку з війною, роботи та можливості здійснення її віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, а також з метою забезпечення здійснення освітнього процесу за дистанційною формою чи з використанням технологій дистанційного навчання Служба звертає увагу засновників і керівників закладів освіти на необхідності переведення таких працівника на дистанційну форму роботи.

Дистанційна робота — це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією закладу освіти, у будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому (ст. 602 Кодексу законів про працю України).

Внаслідок війни дистанційна робота може бути запроваджена наказом засновника та/або керівника закладу освіти без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом працівника мають ознайомити протягом двох днів із дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. Водночас працівник, який перебуває за межами країни та не може бути ознайомлений із наказом під підпис, робить це в електронному форматі.

Служба рекомендує засновникам/керівникам закладів освіти заздалегідь домовитися з педагогічними, науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками про умови комунікації і взаємодії між сторонами під час виконання дистанційної роботи:

 • визначити засоби електронного зв’язку, наприклад електронну пошту, номер телефона, мобільний додаток тощо;
 • умови звітності працівника про виконану роботу (якщо це необхідно);
 • умови повідомлення працівником про виникнення ситуацій, що унеможливлюють належне виконання дистанційної роботи;
 • інші умови щодо комунікації та взаємодії сторін.

Заява про переведення на дистанційну форму роботи

Працівникові, який бажає змінити умови праці, необхідно за допомогою узгоджених засобів електронного зв’язку направити засновнику/керівнику закладу освіти заяву з проханням перевести його на дистанційну форму роботи на період воєнного стану. Заява про переведення на дистанційну форму роботи складається в довільній формі та може містити таку інформацію:

«Прошу змінити мені умови праці, а саме дозволити тимчасово на період введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану та виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, працювати дистанційно з можливістю віддаленого доступу до робочого комп’ютера, починаючи з __.__.2022 року із дотриманням встановленого у закладі освіти режиму праці без зміни інших умов праці та визначити робоче місце за моїм місцем знаходження: (вказати місце знаходження та країну перебування)».

Наказ про переведення на дистанційну роботу

На підставі отриманих заяв засновник/керівник закладу освіти вправі видати наказ про переведення працівника на дистанційну роботу:

«Відповідно до статті 602 КЗпП та на підставі заяви (вказати ПІБ працівника) від __.__.2022 року про переведення на дистанційну форму роботи

НАКАЗУЮ:

  1. Змінити умови праці, а саме перевести (вказати ПІБ працівника) тимчасово на період введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану та виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, на дистанційну форму роботи, починаючи з __.__.2022 року із дотриманням встановленого у закладі освіти режиму праці.
  2. Визначити робоче місце (вказати ПІБ працівника) за місцем його знаходження: (вказати місце знаходження та країну перебування).»

 

Примірник наказу за два дні до дня запровадження дистанційної роботи за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання) повинен бути направлений працівнику.

На роздрукованій копії наказу працівник робить напис «Із наказом ознайомлений/дата/підпис/прізвище» і надсилає у вищезгаданий спосіб керівнику закладу освіти.

Надання відпустки педагогічному працівнику за кордоном

Служба додатково звертає увагу засновників/керівників закладів освіти, що працівники, які тимчасово виїхали за межі України у зв’язку з війною та не мають можливості виконувати свої трудові обов’язки за дистанційною формою роботи, мають право отримати:

 • оплачувану відпустку (щорічну, соціальну);
 • відпустку без збереження заробітної плати, що надається в обов’язковому порядку;
 • відпустку без збереження заробітної плати, що надається за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки»).

При цьому необхідно пам’ятати, що надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця законодавством про працю не передбачено.

Як організувати роботу педагогічних працівників, які вимушено виїхали за кордон в умовах воєнного стану
рекомендації_дистанційна_робота
З 14 березня 2022 року в окремих областях України після вимушених канікул відновлено освітній процес. Державна служба якості освіти звертає увагу на окремих особливостях організації праці педагогічних працівників в умовах воєнного стану.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, вторгненням її збройних сил, а також окупацією частини території України виникла ситуація, за якої частина населення нашої держави, щоб зберегти своє життя та життя своїх родин, тимчасово покинула місця свого проживання та виїхала за кордон.

Засновники/керівники закладів освіти мають право залучати до освітнього процесу педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, які тимчасово виїхали за межі України у зв’язку з війною.

Залучення до освітнього процесу працівників з-за кордону

Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, та Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115, заклади освіти уповноважені:

 • навчати учасників освітнього процесу за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти);
 • використовувати технології дистанційного навчання під час навчання за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем), у тому числі на період введення Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 воєнного стану та виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки.

З огляду на специфіку виконання педагогічними, науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками, які тимчасово виїхали за межі України у зв’язку з війною, роботи та можливості здійснення її віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, а також з метою забезпечення здійснення освітнього процесу за дистанційною формою чи з використанням технологій дистанційного навчання Служба звертає увагу засновників і керівників закладів освіти на необхідності переведення таких працівника на дистанційну форму роботи.

Дистанційна робота — це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією закладу освіти, у будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому (ст. 602 Кодексу законів про працю України).

Внаслідок війни дистанційна робота може бути запроваджена наказом засновника та/або керівника закладу освіти без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом працівника мають ознайомити протягом двох днів із дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. Водночас працівник, який перебуває за межами країни та не може бути ознайомлений із наказом під підпис, робить це в електронному форматі.

Служба рекомендує засновникам/керівникам закладів освіти заздалегідь домовитися з педагогічними, науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками про умови комунікації і взаємодії між сторонами під час виконання дистанційної роботи:

 • визначити засоби електронного зв’язку, наприклад електронну пошту, номер телефона, мобільний додаток тощо;
 • умови звітності працівника про виконану роботу (якщо це необхідно);
 • умови повідомлення працівником про виникнення ситуацій, що унеможливлюють належне виконання дистанційної роботи;
 • інші умови щодо комунікації та взаємодії сторін.

Заява про переведення на дистанційну форму роботи

Працівникові, який бажає змінити умови праці, необхідно за допомогою узгоджених засобів електронного зв’язку направити засновнику/керівнику закладу освіти заяву з проханням перевести його на дистанційну форму роботи на період воєнного стану. Заява про переведення на дистанційну форму роботи складається в довільній формі та може містити таку інформацію:

«Прошу змінити мені умови праці, а саме дозволити тимчасово на період введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану та виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, працювати дистанційно з можливістю віддаленого доступу до робочого комп’ютера, починаючи з __.__.2022 року із дотриманням встановленого у закладі освіти режиму праці без зміни інших умов праці та визначити робоче місце за моїм місцем знаходження: (вказати місце знаходження та країну перебування)».

Наказ про переведення на дистанційну роботу

На підставі отриманих заяв засновник/керівник закладу освіти вправі видати наказ про переведення працівника на дистанційну роботу:

«Відповідно до статті 602 КЗпП та на підставі заяви (вказати ПІБ працівника) від __.__.2022 року про переведення на дистанційну форму роботи

НАКАЗУЮ:

  1. Змінити умови праці, а саме перевести (вказати ПІБ працівника) тимчасово на період введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану та виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, на дистанційну форму роботи, починаючи з __.__.2022 року із дотриманням встановленого у закладі освіти режиму праці.
  2. Визначити робоче місце (вказати ПІБ працівника) за місцем його знаходження: (вказати місце знаходження та країну перебування).»

 

Примірник наказу за два дні до дня запровадження дистанційної роботи за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання) повинен бути направлений працівнику.

На роздрукованій копії наказу працівник робить напис «Із наказом ознайомлений/дата/підпис/прізвище» і надсилає у вищезгаданий спосіб керівнику закладу освіти.

Надання відпустки педагогічному працівнику за кордоном

Служба додатково звертає увагу засновників/керівників закладів освіти, що працівники, які тимчасово виїхали за межі України у зв’язку з війною та не мають можливості виконувати свої трудові обов’язки за дистанційною формою роботи, мають право отримати:

 • оплачувану відпустку (щорічну, соціальну);
 • відпустку без збереження заробітної плати, що надається в обов’язковому порядку;
 • відпустку без збереження заробітної плати, що надається за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки»).

При цьому необхідно пам’ятати, що надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця законодавством про працю не передбачено.

Перейти до вмісту