Державна служба якості освіти надає безоплатну правничу допомогу

Безоплатна правнича допомога
Державна служба якості освіти України в межах своєї компетенції надає безоплатну первинну та вторинну правничу допомогу, зокрема консультації, сприяння зі зверненням до суду, захист у кримінальних справах тощо.
Поширити

Право на безоплатну правничу допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правничу допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правничу допомогу у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правничу допомогу».

Державна служба якості освіти України як суб’єкт надання безоплатної первинної правничої допомоги забезпечує інформування осіб про їхні права, свободи та обов’язки, порядок їх реалізації і виконання, відновлення прав у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Державна служба якості освіти забезпечує: 

  1. надання правової інформації;
  2. надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
  3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Державна служба якості освіти надає безоплатну правничу допомогу
Безоплатна правнича допомога
Державна служба якості освіти України в межах своєї компетенції надає безоплатну первинну та вторинну правничу допомогу, зокрема консультації, сприяння зі зверненням до суду, захист у кримінальних справах тощо.

Право на безоплатну правничу допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правничу допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правничу допомогу у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правничу допомогу».

Державна служба якості освіти України як суб’єкт надання безоплатної первинної правничої допомоги забезпечує інформування осіб про їхні права, свободи та обов’язки, порядок їх реалізації і виконання, відновлення прав у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Державна служба якості освіти забезпечує: 

  1. надання правової інформації;
  2. надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
  3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Перейти до вмісту