• Головна /
  • Пресцентр /
  • Оголошено додатковий набір експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

Оголошено додатковий набір експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

Оголошено додатковий набір експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти
Державна служба якості освіти України оголошує додатковий набір кандидатів для участі у відборі експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.
Поширити

Добір експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти відбувається за такими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

016 Спеціальна освіта

017 Фізична культура і спорт

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035 Філологія

041 Богослов’я

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

081 Право

091 Біологія та біохімія

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю**

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

106 Географія

111 Математика

112 Статистика

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека та захист інформації

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135 Суднобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

172 Електронні комунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно-вимірювальні технології

176 Мікро- та наносистемна техніка

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

183 Технології захисту навколишнього середовища

184 Гірництво

185 Нафтогазова інженерія та технології

186 Видавництво та поліграфія

187 Деревообробні та меблеві технології

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

211 Ветеринарна медицина

221 Стоматологія

222 Медицина

223 Медсестринство

224 Технології медичної діагностики та лікування

225 Медична психологія

226 Фармація, промислова фармація

227 Терапія та реабілітація

228 Педіатрія

229 Громадське здоров’я

231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм і рекреація

251 Державна безпека

252 Безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

254 Забезпечення військ (сил)

255 Озброєння та військова техніка

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)***

257 Управління інформаційною безпекою

261 Пожежна безпека

262 Правоохоронна діяльність

263 Цивільна безпека

271 Морський та внутрішній водний транспорт****

272 Авіаційний транспорт

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Для уточнення інформації телефонуйте (044) 290-45-76 або пишіть на електронну адресу [email protected]

Оголошено додатковий набір експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти
Оголошено додатковий набір експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти
Державна служба якості освіти України оголошує додатковий набір кандидатів для участі у відборі експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

Добір експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти відбувається за такими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

016 Спеціальна освіта

017 Фізична культура і спорт

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035 Філологія

041 Богослов’я

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

081 Право

091 Біологія та біохімія

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю**

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

106 Географія

111 Математика

112 Статистика

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека та захист інформації

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135 Суднобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

172 Електронні комунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно-вимірювальні технології

176 Мікро- та наносистемна техніка

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

183 Технології захисту навколишнього середовища

184 Гірництво

185 Нафтогазова інженерія та технології

186 Видавництво та поліграфія

187 Деревообробні та меблеві технології

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

211 Ветеринарна медицина

221 Стоматологія

222 Медицина

223 Медсестринство

224 Технології медичної діагностики та лікування

225 Медична психологія

226 Фармація, промислова фармація

227 Терапія та реабілітація

228 Педіатрія

229 Громадське здоров’я

231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм і рекреація

251 Державна безпека

252 Безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

254 Забезпечення військ (сил)

255 Озброєння та військова техніка

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)***

257 Управління інформаційною безпекою

261 Пожежна безпека

262 Правоохоронна діяльність

263 Цивільна безпека

271 Морський та внутрішній водний транспорт****

272 Авіаційний транспорт

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Для уточнення інформації телефонуйте (044) 290-45-76 або пишіть на електронну адресу [email protected]

Перейти до вмісту