Учаснику сертифікації

Вимоги до учасників сертифікації

Алгоритм дій учасника сертифікації - 2021

 1. Реєстрація

 2. Участь у ЗНО

 3. Самооцінювання власної педагогічної майстерності

 4. Представити свій практичний досвід роботи відповідно до критеріїв, зазначених у Методиці експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення їх практичного досвіду роботи

 5. Результати сертифікації

Права та обов’язки учасника сертифікації

Педагогічний працівник має право на:

 1. Проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 2. Повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік у разі не отримання сертифікату (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 3. Щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності) у разі отримання сертифікату (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 4. Зарахування проходження атестації, а також присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання у разі успішного проходження сертифікації (ч. 7 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 5. Залучення до проведення інституційного аудиту в закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм (ч. 5 ст. 51 «Про освіту»)

 6. Здійснення інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти

 7. Відмову за власним бажанням від участі у сертифікації у встановленому порядку (п. 16, 32 Положення про сертифікацію педагогічних працівників )

ВАЖЛИВО! Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу (п. 41 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

Обов’язки педагогічних працівників:

 1. Виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками (ч. 3 ст. 22 «Про повну загальну середню освіту»)

 2. Проводити навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідним навчальним планом (п. 33 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

 3. Не проводити репетиції навчальних занять (п. 33 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

Сертифікація 2022

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2022 року № 278 термін реєстрації педагогічних працівників для проходження сертифікації змінено з 04-17 квітня на 01-15 серпня 2022 року. 

Реєстрація відбудеться у два етапи: 

 • основний етап (01 -08 серпня) - у межах граничної кількості для кожного регіону;
 • додатковий етап (09-15 серпня) - у межах загальної граничної кількості (2500 вчителів).

За результатами сертифікації