Учаснику сертифікації

Сертифікація 2024

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 грудня 2023 р. № 1464 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2024 році» та наказу Міністерства освіти і науки України від 10.01.2024 № 20 «Про організацію та проведення сертифікації педагогічних працівників у 2024 році» сертифікація педагогічних працівників буде здійснюватись для вчителів:

 • початкових класів, не більше  ніж 1500 осіб;
 • української мови і літератури та математики - не більше ніж 1000 осіб кожної категорії;
 • навчальних предметів громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство» - не більше 500 осіб.

Терміни реєстрації з 15 до 30 січня 2024 року у два етапи:

1) основний етап – 15-25 січня – у межах граничної кількості для кожного регіону;

2) додатковий етап – 26-30 січня – у межах загальної граничної кількості.

Якщо кількість сформованих бланків реєстраційних карток-заяв із використанням вебсервісу, розміщеного на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, досягла граничної кількості, визначеної для відповідної категорії, реєстрацію педагогічних працівників певної категорії для проходження сертифікації у 2024 році достроково припиняється.

Вимоги до учасників сертифікації

Алгоритм дій учасника сертифікації - 2024

 1. Зареєструватися
 2. Взяти участь у незалежному тестуванні
 3. Здійснити самооцінювання власної педагогічної майстерності

 4. Ознайомитись з Методикою експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення їх практичного досвіду роботи

  - для вчителів початкових класів;

  - для вчителів української мови та літератури;

  - для вчителів математики;

  - для вчителів історії та громадянських дисциплін.

 5. Отримати результати сертифікації

  Завантажити Сертифікат в Кабінеті учасника сертифікації

Права та обов’язки учасника сертифікації

Педагогічний працівник має право на:

 1. Проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)
 2. Повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік у разі не отримання сертифікату (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)
 3. Щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності) у разі отримання сертифікату (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)
 4. Зарахування проходження атестації, а також присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання у разі успішного проходження сертифікації (ч. 7 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)
 5. Залучення до проведення інституційного аудиту в закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм (ч. 5 ст. 51 «Про освіту»)
 6. Здійснення інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти
 7. Відмову за власним бажанням від участі у сертифікації у встановленому порядку (п. 16, 32 Положення про сертифікацію педагогічних працівників )

 

ВАЖЛИВО! Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу (п. 41 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

Обов’язки педагогічних працівників:

 1. Виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту»«Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками (ч. 3 ст. 22 «Про повну загальну середню освіту»)
 2. Проводити навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідним навчальним планом (п. 33 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)
 3. Не проводити репетиції навчальних занять (п. 33 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

За результатами сертифікації

Перейти до вмісту