Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 02.04.2024
Управління Державної служби якості освіти у Житомирській області

Завідувач сектору фінансового та організаційного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
04.04.2024
Умови оплати праці
15678 грн.

надбавка за вислугу років, передбачена абзацом другим пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX, надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
 2. Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 3. Вільне володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Здійснення керівництва діяльністю сектором фінансового та організаційного забезпечення (далі – Сектор), організація та забезпечення виконання Сектором завдань і функцій, визначених у положенні про Сектор.
 2. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку та організація складання фінансової звітності в управлінні Служби.
 3. Забезпечення: цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна, проведення розрахунків при здійсненні оплати за товари, роботи та послуги, відповідність перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди дотримання вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги  у разі їх закупівлі за бюджетні кошти.
 4. Здійснення контролю за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів, взятим бюджетним зобов’язанням та асигнуванням.
 1. Організація списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи.
 2. Здійснення контролю за станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості.
 3. Розроблення проєктів наказів управління Служби, аналітичних, довідкових та інших матеріалів, що належать до компетенції Сектору.
 4. Розроблення та здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Сектору.
Контактні дані про відповідальну особу
ГОСПОДАРЧУК Марія Миколаївна
головний спеціаліст-юрисконсульт управління Державної служби якості освіти у Житомирській області
+38098 274 06 37
Перейти до вмісту