Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 26.03.2024
Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Кінцевий термін подачі документів
27.03.2024
Умови оплати праці
13633 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги:

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право».

Досвід роботи не потребує.

Вільне володіння державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право».
 2. Досвід роботи не потребує.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Забезпечує:
 • організацію правової роботи в управлінні Служби;
 • ефективне виконання закріплених за управлінням Служби напрямів роботи щодо реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема з питань організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції в управлінні Служби;
 • самопредставництво інтересів управління Служби в судах України, представлення інтересів управління Служби у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
 • своєчасне вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню, здійснення посередництва і примирення для їх вирішення, розвитку соціального діалогу;
 • опрацювання документів, які надійшли на виконання, створення проєктів документів в електронній або паперовій формі;
 • формування (групування, оформлення) виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ Відділу, тимчасове надійне зберігання документів у Відділі та передачу їх, в упорядкованому стані, на державне зберігання до фонду архіву управління Служби.
 1. Розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативних та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління Служби.
 2. Проводить юридичний аналіз проєктів нормативних актів управління Служби, підготовлених структурними підрозділами управління Служби, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; переглядає разом із структурними підрозділами управління Служби нормативні і нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до компетенції управління Служби, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
 3. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління Служби, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 4. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику управління Служби службову записку з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
 5. Бере участь у:
  • проведенні управлінням Служби інституційного аудиту закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
  • здійсненні управлінням Служби державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень;
  • здійсненні управлінням Служби аналізу (вивчення) діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території та надання за результатами його здійснення висновків і рекомендацій;
  • проведенні моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти.
 6. Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції управління Служби, здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правової культури працівників управління Служби, учасників соціально-трудових відносин.
 7. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень. Організовує забезпечення в установленому порядку самопредставництво в судах та інших державних органах від імені управління Служби та відповідно претензійну та позовну роботу у судовому та досудовому врегулюванню спорів, здійснює контроль за її проведенням. У випадках передбачених законом складає протоколи про адміністративні правопорушення.
 8. Розглядає депутатські звернення, запити, а також листи та інші документи і матеріали, які надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ, запитів про надання публічної інформації, звернень громадян, що належать до компетенції головного спеціаліста-юрисконсульта.
 9. Дотримується вимог щодо роботи з документами, які мають гриф «Для службового користування», Інструкції з діловодства, Правил внутрішнього службового розпорядку управління Служби, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, вимог трудової і виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку і здоров’я та безпеку і здоров’я працівників управління Служби.

 

Контактні дані про відповідальну особу
Разумовська Тетяна Анатоліївна
Головний спеціаліст управління персоналом
(056) 785 64 65
Перейти до вмісту