Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 02.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Кінцевий термін подачі документів
20.09.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково. строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги: 

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 • досвід роботи не потребує
 • вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою) виданий Національною комісією зі стандартів державної мови.

Посадові обов’язки:

 • організація та виконання роботи юридичної служби Управління:
  • представлення інтересів Управління, за дорученням керівництва, в органах юстиції, судах, правоохоронних органах під час розгляду правових питань і спорів;
  • інформування керівництва про необхідність вжиття заходів у разі виявлених порушень чинного законодавства, надання пропозиції  щодо усунення причин таких порушень, узагальнення практики застосування законодавства до виявлених порушень у сфері освіти;
  • формування та виконання плану роботи юридичної служби та плану роботи Управління (з питань, що належать до його компетенції);
  • сприяння додержання законності у реалізації прав трудового колективу Управління;
  • надання юридичної допомоги та консультації працівникам Управління, при здійсненні ними своїх службових обов’язків;
  • здійснення заходів з правового навчання працівників, розробка інструктивно-методичних документів.
 • здійснення: 
  • претензійно-позовної роботи та супроводження справ, що стосуються діяльності та функцій Управління; 
  • своєчасного вжиття заходів за протестами та поданнями прокуратури, рішеннями, постановами, ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
  • аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійно-позовної роботи та внесення пропозиції начальнику управління;
  • контролю за виконанням нормативно-правових актів центральних та місцевих органів державної влади;
  • підготовки відповідей на запити правоохоронних органів.
  • забезпечення:
  • відстеження змін, що відбуваються у чинному законодавстві,  оперативного та системного інформування начальника Управління та працівників Управління про всі нові нормативно-правові та розпорядчі акти, що увійшли в дію;
  • ведення довідково-інформаційної роботи з питань законодавства та нормативних актів, обліку чинного законодавства, інших нормативних актів; 
  • організації обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, їх підтримку у контрольному стані.
 • участь у роботі щодо:
  • здійснення інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти) в частині питань, що належать до його компетенції;
  • заходів державного нагляду (контролю) закладів освіти (крім закладів вищої освіти) в частині питань, що належать до його компетенції;
  • вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики з питань, що належать до його компетенції.
 • здійснення роботи із:
  • складання, погодження та правової оцінки договорів, які укладаються Управлінням з іншими суб’єктами, в т. ч. колективного договору;
  • обліку та реєстрації договорів, які укладаються Управлінням з іншими суб’єктами, в т. ч. колективного договору;
  • контролю за виконанням договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Управління;
  • розробки положень, інструкцій та інших документів, необхідних для здійснення Управлінням наданих повноважень.
 • забезпечення організації роботи пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці
 • проведення: 
  • аналізу наказів нормативного характеру, подання їх на реєстрацію до Південно-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, внесення позначок про їх скасування, зміни та доповнення;
  • перевірки на відповідність законодавству проєктів наказів (в т. ч. кадрових) та інших документів, що подаються на підпис начальнику Управління, погодження (візування) їх за наявності віз керівників зацікавлених  структурних підрозділів
 • розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, запитів на інформацію, в межах компетенції та узагальнення  матеріалів з питань розгляду звернень в Управлінні.
Контактні дані про відповідальну особу
Шоліна Тетяна Валентинівна
головний спеціаліст відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та роботи з експертами
(0372) 57-20-04