Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 22.03.2024
Управління Державної служби якості освіти в Одеській області

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Кінцевий термін подачі документів
25.03.2024
Умови оплати праці
13633 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», з урахуванням пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: строковий на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»
 2. Без досвіду роботи
 3. Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • Організація правової роботи, участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері забезпечення якості освіти, правильного застосування законодавства в управлінні Державної служби якості освіти в Одеській області (далі – управління Служби).
 • Участь у розробці проектів організаційно-розпорядчих документів, юридична експертиза наказів, розпоряджень та інших документів з питань, що належать до компетенції управління Служби.
 • Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням; представлення інтересів управління Служби в судах.
 • Здійснення юридично-правового супроводу інституційного аудиту закладів освіти (крім закладів вищої освіти) (далі – заклади освіти), заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням закладами освіти законодавства про освіту. 
 • Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів управління Служби, а також погодження (візування) проектів договорів.
 • Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління Служби, підготовка та внесення в установленому порядку, пропозицій щодо його вдосконалення.
 • Здійснення заходів щодо дотримання вимог законодавства про працю, подання, в разі необхідності, начальнику управління Служби письмових висновків з пропозиціями про усунення порушень.
 • Опрацювання звернень громадян, запитів народних депутатів України, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ, підготовка проектів відповідей та надання заінтересованим особам консультацій з питань, що стосуються компетенції управління Служби; підтримання роботи «гарячої лінії» управління Служби
 • Надання в межах своєї компетенції консультацій та методичної допомоги іншим співробітникам управління Служби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, органам управління освітою, закладам освіти та громадянам з питань, що віднесені до компетенції управління Служби.
Контактні дані про відповідальну особу
Ківало Людмила Вікторівна
завідувач сектору управління персоналом управління Державної служби якості освіти в Одеській області
048 722 11 55
Перейти до вмісту