Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 27.02.2024
Управління Державної служби якості освіти у Харківській області

Головний спеціаліст -юрисконсульт

Кінцевий термін подачі документів
28.02.2024
Умови оплати праці
13633 грн.

надбавка за вислугу років передбачена абзацом другим пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX, - надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

  1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за напрямом освіти «Право»
  2. Досвід роботи не потребує
  3. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 1. Здійснення юридично-правового супроводу інституційного аудиту закладів освіти, планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання закладами освіти вимог законодавства про освіту.
 2. Організація претензійно-позовної роботи та представлення інтересів управління Державної служби якості освіти у Харківській області (далі – управління Служби) в судах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності і господарювання.
 3. Перевірка на відповідність законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику управління Служби, їх погодження (візування).
 4. Розробка, участь у розробці проектів наказів та інших актів з питань, що належать до компетенції управління Служби.
 5. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління Служби, підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення.
 6. Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань.
 7. Підготовка проектів відповідей за результатами розгляду звернень (запитів) громадян, народних депутатів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 8. Сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, подання в разі невиконання або порушення їх вимог письмових висновків з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
 9. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників управління Служби.
 10. Дотримання вимог Інструкції з діловодства та Правил внутрішнього службового розпорядку управління Служби, трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці та пожежної безпеки.
Контактні дані про відповідальну особу
Головний спеціаліст з питань персоналу управління Державної служби якості освіти у Харківській області
Пересічанська Ірина Олегівна
+380502977099
Перейти до вмісту