• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 13.10.2023
Управління Державної служби якості освіти в Одеській області

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти

Кінцевий термін подачі документів
16.10.2023
Умови оплати праці
5800 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: строковий на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування особи на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 2. Без досвіду роботи
 3. Вільне володіння державною мовою

 

Посадові обов’язки:

 

 • Участь у:
  • моніторингу якості освіти та освітньої діяльності, моніторингових дослідженнях (вивченні питань);
  • позапланових заходах державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовки проєктів розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;
  • здійсненні контролю за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;
  • проведенні аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та підготовка проєктів відповідних висновків і рекомендацій.
 • Участь у проведенні згідно із законодавством:
  • інституційного аудиту закладів освіти;
  • у складі комісій, утворених відповідно до наказу Голови Державної служби якості освіти України, позапланових перевірок суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, незалежно від їх типу, підпорядкування та форми власності, щодо додержання ними вимог законодавства у відповідній сфері освіти, у тому числі на території, не віднесеній до повноважень управління Державної служби якості освіти в Одеській області (далі – управління Служби).
 • Виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі; інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою, Інструкції користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd; внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd.
 • Комунікація із закладами освіти, установами, організаціями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти управління Державної служби якості освіти в Одеській області (далі – Відділ) за дорученням начальника управління та/або начальника Відділу.
 • Участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що стосуються компетенції Відділу.
 • Забезпечення своєчасного та якісного розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції Відділу.
 • Збір, обробка, аналіз освітньої інформації, необхідної для здійснення повноважень Відділу.
 • Здійснення інших повноважень, відповідно до Положення про Відділ, та виконання доручень начальника Відділу, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених законодавством

 

 

Контактні дані про відповідальну особу
Ківало Людмила Вікторівна
завідувач сектору управління персоналом управління Державної служби якості освіти в Одеській області
048 722 11 05
Перейти до вмісту