• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 14.09.2023
Управління Державної служби якості освіти у Київській області

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти

Кінцевий термін подачі документів
15.09.2023
Умови оплати праці
5800 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
 2. Без досвіду роботи.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Забезпечує виконання відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти (далі – Відділ) управління Державної служби якості освіти у Київській області (далі – управління Служби) Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства освіти і науки України, доручень Міністра освіти і науки України, його заступників, наказів Служби, доручень Голови Служби, доручень начальника управління Служби.
 2.  Здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.
 3.  Вивчає роботу органів місцевого самоврядування з питань реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти у Київській області згідно з законом.
 4. Вивчає роботу органів місцевого самоврядування з питань реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти у Київській області згідно з законом.
 5. Здійснює моніторингові дослідження якості освіти, узагальнює й аналізує їх результати.
 6. Бере участь у розробці річних планів роботи відділу.
 7. Здійснює контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Київської області повноважень, визначених законом.
 8.   Бере участь у розробці проєктів розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань якості освіти.
 9.   Надає рекомендації місцевим органам управління освітою у Київській області щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти.
 10.   Здійснює розгляд звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.
 11.   Взаємодіє в межах повноважень з відділами та секторами управління Служби, головним спеціалістом з питань персоналу, головним спеціалістом-юрисконсультом, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.
 12. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства та посадових обов’язків.
 13. Дотримується вимог Інструкції з діловодства та Правил внутрішнього службового розпорядку управління
Контактні дані про відповідальну особу
Невмивако Людмила Антонівна
Головний спеціаліст управління персоналом
068 207 79 96
Перейти до вмісту