• Головна /
  • Вакансії /
  • Головний спеціаліст відділу профільної та спеціалізованої освіти управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту (перша вакантна посада)
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 26.10.2023
Апарат Державної служби якості освіти України

Головний спеціаліст відділу профільної та спеціалізованої освіти управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту (перша вакантна посада)

Кінцевий термін подачі документів
10.11.2023
Умови оплати праці
9000 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

  1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра  або бакалавра 
  2. Досвід роботи    не потребує
  3. Вільне володіння державною мовою 

Посадові обов’язки:

Здійснює:

– заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів профільної та спеціалізованої освіти інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовку проєктів розпоряджень щодо усунення виявлених порушень;

– керівництво у разі необхідності, групою (групами) фахівців, експертних комісій при вирішенні питань, що належать до компетенції відділу профільної та спеціалізованої освіти (далі – відділ), оформлення необхідної документації;

– розгляд депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ, запитів про надання публічної інформації, звернень громадян, повідомлень на телефон «гарячої лінії» Служби тощо, та готує в установленому порядку відповідні проєкти документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи;

Проводить інституційні аудити закладів профільної та спеціалізованої освіти.

Працює з інформаційними системами, розробляє алгоритми робочих процесів.

Надає:

– пропозиції керівництву відділу, управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти (далі – управління), департаменту інституційного аудиту (далі – департамент) з питань загальної середньої освіти;

– пропозиції до планів роботи відділу, управління, департаменту;

– рекомендації закладам профільної та спеціалізованої освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– консультативну допомогу працівникам Державної служби якості освіти України (далі – Служба), її територіальних органів, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Служби, органами державної влади, закладам освіти з питань, що належать до компетенції відділу.

Розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань профільної та спеціалізованої освіти, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу.

Контактні дані про відповідальну особу
Відділ управління персоналом
(044) 236 33 29
Перейти до вмісту