Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 26.03.2024
Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

Головний спеціаліст-бухгалтер

Кінцевий термін подачі документів
27.03.2024
Умови оплати праці
11855 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
 2. Досвід роботи не потребує.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

1.Забезпечує:

 • ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів управління Служби;
 • організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в управлінні Служби;
 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо порядку ведення бухгалтерського обліку;
 • дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів для проведення господарських операцій;
 • дотримання бюджетного законодавства під час взяття та виконання бюджетних зобов’язань, їх своєчасна реєстрація в органах Державної казначейської служби для проведення платежів відповідно зареєстрованих бюджетних зобов’язань та бюджетних асигнувань;
 • ведення обліку довіреностей та їх видачу, ведення журналу реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, проведення інвентаризацій майна, розрахунків платежів до бюджету, розрахунків з дебіторами- кредиторами, підзвітних осіб, грошових коштів, грошових документів, поштових знаків, цінностей та бланків довіреностей. Організовує складання та подання звітності в управлінні Служби;
 • заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час заходів нагляду (контролю), проведених державними органами за дотриманням вимог бюджетного законодавства з питань фінансово-господарської діяльності;
 • ефективне виконання завдань щодо матеріально-технічного забезпечення управління Служби, дотримання вимог законодавства щодо складання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи, формування та відправка фінансової та іншої періодичної звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності управління Служби, для оперативного управління бюджетними призначеннями, фінансовими та матеріальними ресурсами.

2.Здійснює контроль за цільовим та економним витрачанням бюджетних коштів на оплату праці, своєчасність та правильність оформлення первинних та облікових документів  для проведення господарських операцій.

3.Організовує та проводить публічні закупівлі в інтересах управління Служби  (планування закупівель, оприлюднення річного плану, здійснення вибору процедури закупівлі). Проведення процедур закупівель та спрощених закупівель. Складання, затвердження та зберігання документів з питань публічних закупівель.

4.Представляє інтереси управління Служби у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

5.Здійснює розгляд депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ, запитів про надання публічної інформації, звернень громадян, що належать до компетенції управління Служби.

6.Дотримується вимог щодо роботи з документами, які мають гриф «Для службового користування», Інструкції з діловодства, Правил внутрішнього службового розпорядку управління Служби, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, вимог трудової і виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку.

7.Опрацьовує документи, які надійшли на виконання, створює проєкти документів в електронній або паперовій формі. Забезпечує формування (групування, оформлення) виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ управління Служби, тимчасове надійне зберігання документів та передачу їх, в упорядкованому стані, на державне зберігання до фонду архіву управління Служби.

 

Контактні дані про відповідальну особу
Разумовська Тетяна Анатоліївна
Головний спеціаліст управління персоналом
(056) 785 64 65
Перейти до вмісту