Порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації

Запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, яка перебуває у його володінні. 

Запит на інформацію може подаватись у будь-якій формі, яку обирає сам запитувач, а саме: 

 • в усній (особисто за адресою: вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135, за телефоном: 044-236-33-11)
 • письмовій (поштова адреса: вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135, електронна адреса [email protected])
 • іншій формі на вибір запитувача (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

Запит може бути індивідуальним чи колективним.

Запит на інформацію має містити наступні відомості:

 • ім’я (найменування) запитувача, його поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Державній службі якості освіти України

 1. Відомості, що містяться у внутрівідомчій службовій кореспонденції, службових та доповідних  записках, рекомендаціях, якщо вони пов’язані з розробленням напряму діяльності Служби або здійснення контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
 2. Персональні дані державних службовців та працівників апарату Служби, що містяться в особових справах (у тому числі в архівних справах).
 3. Відомості, що містяться у листах, довідках, висновках та інших документах (в тому числі внутрівідомчих), що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів, призвести до розголошення конфіденційної інформації, а саме:

  Інформація про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно яких проведено спеціальну перевірку відомостей при призначенні на посаду, в частині, яка міститься в довідці за результатами спеціальної перевірки;
 4. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в Службі, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 5. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, охорони громадського порядку, національній безпеці.
 6. Перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.
 7. Відомості, що містяться в документах Служби та її територіальних органів, що містять службову інформацію інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, у тому числі пояснення, листи, копії документів тощо, отримані від закладів освіти на запити Служби, розпорядником яких фактично є суб’єкт господарювання, а не Служба.
 8. Інформація, що стосується визначення стратегії та позиції Служби під час переговорів з міжнародними організаціями, іноземними та іншими партнерами та відомості про зміст угод щодо реалізації міжнародних проектів і програм.
 9. Відомості, що містяться у матеріалах проведення перевірок закладів освіти, вивчення діяльності органів місцевого самоврядування та моніторингу освітньої діяльності, розголошення яких може завдати шкоди репутації та правам інших людей.
 10. Відомості, що містяться в матеріалах проведених службових розслідувань.
 11. Відомості, що містяться в матеріалах дисциплінарних проваджень, ініційованих суб’єктом призначення.
 12. Відомості, що містяться в листах, наказах, службових та доповідних записках за напрямом діяльності щодо технічного захисту інформації.
 13. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах.
Перейти до вмісту