Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 28.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Житомирській області

Завідувач сектору роботи з експертами

Кінцевий термін подачі документів
20.08.2021
Умови оплати праці
6300 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища, за освітнім ступенем не нижче магістра.
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років .
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 • здійснює керівництво діяльністю сектору роботи з експертами (далі – Сектор), організацію та забезпечення виконання Сектором завдань і функцій, визначених у положенні про Сектор, доручень керівництва управління Служби.
 • участь у:
  • сертифікації педагогічних працівників;
  • організації підготовки та навчанні освітніх експертів;
  • формуванні бази даних освітніх експертів, моніторингу та механізму її регулярного поновлення;
  • заходах державного нагляду (контролю), що проводяться управлінням Служби та здійсненні заходів державного нагляду (контролю) на території, не віднесеній до повноважень управління Служби.
 • забезпечує проведення експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації (формування експертних груп та закріплює їх за учасниками сертифікації).
 • здійснює супровід навчання освітніх експертів з питань проведення інституційного аудиту закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.
 • готує проєкти наказів управління Служби, інформації, довідок, службових записок з питань, що належать до компетенції Сектору. 
 • формує пропозицій до проєкту річного плану роботи управління Служби та здійснює організацію виконання наказів та доручень керівництва управління Служби.
 • здійснює комунікаційні заходи щодо висвітлення питань діяльності Сектору.
 • розглядає звернення громадян, запити на отримання публічної інформації, повідомлення на телефон «гарячої лінії» із питань, що належать до компетенції Сектору.
 • дотримується вимог трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, особистої безпеки та здоров’я.
Контактні дані про відповідальну особу
Господарчук Марія Миколаївна
головний спеціаліст з питань персоналу
0982740637