Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 29.11.2023
Управління Державної служби якості освіти у Волинській області

Заступник начальника відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
04.12.2023
Умови оплати праці
7 100 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами); - надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). На період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта вища не нижче ступеня магістра.                                                                
 2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 3. Вільне володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Координація та контроль за діяльністю працівників відділу; організація та скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу;  проведення заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Заміщення начальника відділу на час його тимчасової відсутності. 
 2. Контроль за організацією та проведенням планових, позапланових інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти).
 3. Здійснення у межах повноважень, передбачених Законом, планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти  щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та розроблення обов’язкових для виконання ними розпоряджень щодо виявлених порушень у визначені строки.
 4. Складання у випадках, передбачених Законом, протоколів про адміністративні правопорушення. 
 5. Надання рекомендацій закладам освіти (крім вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Здійснення в межах повноважень комунікації із закладами освіти, інформування закладів освіти, учасників освітнього процесу з питань розбудови системи забезпечення якості освіти. Здійснення аналізу роботи закладів освіти щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, надання оцінки відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, внесення пропозицій стосовно усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти (крім закладів вищої освіти). Здійснення за дорученням Голови Державної служби якості освіти України контролю за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання.
 6. Участь у межах своєї компетенції у здійсненні:
 • планових та позапланових інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
 • заходів державного нагляду (контролю) закладів освіти;
 • аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) у порядку, визначеному МОНУ, в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надання їм відповідних висновків і рекомендацій;
 • сертифікації педагогічних працівників відповідно до Закону;
 • моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством.

      Забезпечення:

 • виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі;
 • виконання вимог інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою;
 • внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd;
 • виконання Інструкції користувача з дотримання політики безпеки  у роботі з ІАС EvaluEd.
 1. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів.
 2. Організація та контроль розгляду працівниками відділу депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів й матеріалів, що надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, організацій та установ з питань, які стосуються компетенції відділу.
 3. Організація та контроль розгляду працівниками відділу запитів на публічну інформацію, звернення  громадян з питань, що стосуються компетенції відділу, розроблення в установленому порядку відповідних проєктів документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи. Забезпечення захисту персональних даних.
 4. Організація й контроль заходів щодо налагодження та розвитку міжнародного співробітництва в межах компетенції відділу. Забезпечення інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до повноважень управління Служби.
Контактні дані про відповідальну особу
Тарасюк Аліна Геннадіївна
головний спеціаліст з питань персоналу
+38 068 415 88 35
Перейти до вмісту