• Головна /
 • Вакансії /
 • Заступник начальника управління-начальник відділу правових питань та договірної роботи управління юридичного забезпечення
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 29.12.2023
Апарат Державної служби якості освіти України

Заступник начальника управління-начальник відділу правових питань та договірної роботи управління юридичного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
01.01.2024
Умови оплати праці
12 900 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: строково, на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта   вища освіта, ступінь вищої освіти не нижче магістра за напрямом освіти «Право»
 2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 3. Вільне володіння державною мовою 

 

Посадові обов’язки:

 1. Організація і здійснення керівництва діяльністю відділу правових питань (далі-відділ).Забезпечення ефективного виконання закріплених за відділом та управлінням юридичного забезпечення (далі-управління) напрямів правової роботи спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства керівниками та працівниками Державної служби якості освіти України (далі – Служба), координація, перевірка її проведення у територіальних органах, підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Служби, представлення інтересів Служби у відносинах з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, самопредставництво інтересів Служби, її керівництва, службових та посадових осіб, як суб’єктів владних повноважень, в судах України.
 2. Забезпечує:
 • своєчасне виконання покладених на відділ завдань та функцій;
 • виконання поточних завдань, доручень керівництва Служби, управління щодо забезпечення роботи відділу, управління;
 • координацію роботи працівників відділу та за дорученням начальника управління інших працівників управління; 
 • координацію, перевірку проведення правової роботи у структурних підрозділах апарату Служби, територіальних органах Служби, підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Служби;
 • правову роботу спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства керівництвом, службовими, посадовими особами та іншими працівниками Служби;
 • роботу у відділі з перевірки відповідності чинному законодавству і міжнародним договорам України проєктів наказів, розпоряджень та інших актів Служби;
 1. Здійснює: 
 • оперативне керівництво працівниками відділу, розподіляє між ними обов’язки;
 • самопредставництво інтересів Служби, її керівництва, службових та посадових осіб, як суб’єктів владних повноважень, в судах України;
 • заходи з проведення претензійної та позовної роботи, контролю за її проведенням в Службі;
 • разом з працівниками інших самостійних структурних підрозділів апарату Служби роботу з перегляду в установленому порядку нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Служби, на предмет їх відповідності законодавству, розроблення, у разі необхідності, пропозицій щодо приведення зазначених актів у відповідність з вимогами чинного законодавства;
 1. Організовує та контролює:
 • проведення працівниками управління юридичної, гендерно-правової, антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових та розпорядчих актів  Служби або актів, що надійшли на погодження до Служби та підготовку за результатами виконаної роботи відповідних висновків у встановленому порядку;
 • роботу, що пов’язана з аналізом та узагальненням практики застосування законодавства з питань, що належить до компетенції Служби;
 • роботу щодо укладання договорів (контрактів), забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення майнових прав і законних інтересів Служби;
Контактні дані про відповідальну особу
Плескань Вікторія Костянтинівна
головний спеціаліст відділу управління персоналом
(044) 236 33 29
Перейти до вмісту