• Головна /
 • Вакансії /
 • Заступник начальника управління-начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 29.12.2023
Апарат Державної служби якості освіти України

Заступник начальника управління-начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління

Кінцевий термін подачі документів
01.01.2024
Умови оплати праці
12 900 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: строково, на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта   вища освіта, ступінь вищої освіти не нижче магістра
 2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 3. Вільне володіння державною мовою 

 

Посадові обов’язки:

 • Забезпечує:
  • у межах делегованих повноважень начальником фінансово-економічного управління – головним бухгалтером  своєчасного виконання покладених на управління завдань та функцій, ефективне виконання закріплених за відділом напрямів роботи з питань організації ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Служби, планування роботи відділу та виконання відділом планів роботи, особистих планів роботи його працівників, координацію роботи працівників відділу;
  • дотримання вимог законодавства під час: використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів, прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
  • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
  • достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
  • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
  • своєчасне та повне перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів;
  • взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами апарату Служби, її територіальними органами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Служби, Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Державною казначейською службою України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
  • підготовку матеріалів для проведення керівництвом управління, і Служби нарад, засідань колегії Служби та інших допоміжних і консультативно-дорадчих органів, утворених при Службі
 • Здійснює:
  • керівництво працівниками відділу, розподіляє між ними обов’язки; 
  • аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
  • оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
  • заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Служби та працівників бюджетних служб територіальних органів Служби;
  • надання консультацій та методичної допомоги структурним підрозділам управління, апарату Служби, її територіальним органам, підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери управління Служби
Контактні дані про відповідальну особу
Плескань Вікторія Костянтинівна
головний спеціаліст відділу управління персоналом
(044) 236 33 29
Перейти до вмісту