• Головна /
 • Вакансії /
 • Заступник начальника управління – начальник відділу інституційного аудиту
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 27.10.2023
Управління Державної служби якості освіти у Житомирській області

Заступник начальника управління – начальник відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
31.10.2023
Умови оплати праці
9800 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта не нижче ступеня магістра
 2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років
 3. Вільне володіння державною мовою 

 

Посадові обов’язки:

 • здійснює керівництво діяльністю управління Державної служби якості освіти у Житомирській області (далі – управління Служби) в межах делегованих начальником управління Служби повноважень;
 • забезпечує:
  • організацію роботи відділу інституційного аудиту (далі – Відділ), своєчасне виконання завдань та функцій покладених на Відділ;
  • проведення Відділом інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
  • здійснення Відділом заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень;
  • проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти;
  • участь працівників Відділу у сертифікації педагогічних працівників;
  • надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
  • представлення інтересів управління Служби у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
  • підготовку аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції управління Служби, Відділу;
  • виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – IAC EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі;
  • виконання вимог інструкцій по використанню IAC EvaluEd  щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою.
Контактні дані про відповідальну особу
Відділ управління персоналом
(044) 236 33 29