• Головна /
 • Вакансії /
 • Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 14.11.2023
Управління Державної служби якості освіти у Рівненській області

Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю

Кінцевий термін подачі документів
17.11.2023
Умови оплати праці
7500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання доплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта – вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
 2. Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Здійснює керівництво та організовує роботу відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю управління Державної служби якості освіти у Рівненській області (далі – Відділ);
 1. Забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на Відділ;
 1. Здійснює моніторинг та контроль за виконанням працівниками Відділу організаційно-методичної роботи, посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;
 2. Забезпечує розробку та виконання плану роботи з питань, що стосуються роботи Відділу;
 3. Забезпечує організацію та проведення моніторингу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти незалежно від їх підпорядкування, типу й форми власності, інших суб’єктів освітньої діяльності, які забезпечують здобуття дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;
 4. Забезпечує здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на території Рівненської області;
 5. Забезпечує організацію та проведення позапланових перевірок у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти незалежно від їх підпорядкування, типу й форми власності, інших суб’єктів освітньої діяльності, які забезпечують здобуття дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти
 6. Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення;
 7. Забезпечує здійснення контролю за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
 8.  Бере участь у проведенні акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, постакредитаційного моніторингу закладу фахової передвищої освіти та освітньо-професійної програми;
 9.  Організовує розгляд запитів на публічну інформацію, звернень громадян  з питань, що належать до компетенцій Відділу, готує та візує проєкти відповідей;
 10.  Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства та посадових обов’язків.
Контактні дані про відповідальну особу
Ліщишина Ірина Михайлівна
головний спеціаліст з питань персоналу
(0362) 636-570