• Головна /
 • Вакансії /
 • Начальник управління Державної служби якості освіти у Київській області
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 20.11.2023
Управління Державної служби якості освіти у Київській області

Начальник управління Державної служби якості освіти у Київській області

Кінцевий термін подачі документів
21.11.2023
Умови оплати праці
11 200 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: строково, на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта   вища освіта, ступінь вищої освіти не нижче магістра
 2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 3. Вільне володіння державною мовою 

 

Посадові обов’язки:

 1. Очолює управління Державної служби якості освіти у Київській  області (далі – управління Служби), здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його роботи, вживає заходів щодо удосконалення та підвищення ефективності його роботи
 2.  Забезпечує:
  • організацію роботи управління Служби, своєчасне виконання завдань та функцій покладених на управління Служби;
  • ефективне виконання закріплених за управлінням Служби напрямів роботи щодо реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності;
  • самопредставництво інтересів управління Служби в судах України, представлення інтересів управління Служби у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
  • проведення управлінням Служби інституційного аудиту закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
  • здійснення управлінням Служби державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень;
  • здійснення управлінням Служби аналізу (вивчення) діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території та надання за результатами його здійснення висновків і рекомендацій;
  • проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти;
  • участь працівників управління Служби та експертів у сертифікації педагогічних працівників;
  • організацію роботи управління Служби щодо підготовки та здійснення заходів з питань комунікації, роботи з громадськістю, засобами масової інформації, проведення прес-конференцій, брифінгів та інших комунікативних заходів;
  • ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів управління Служби;
  • в межах повноважень передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією в управлінні Служби;
  • виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – IAC EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі;
  • виконання вимог інструкцій по використанню IAC EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою; 
  • внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до IAC EvaluEd;
  • виконання Інструкції користувача з дотриманням політики безпеки при роботі з IAC EvaluEd
Контактні дані про відповідальну особу
Плескань Вікторія Костянтинівна
головний спеціаліст відділу управління персоналом
(044) 236 33 29