Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 02.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області

Головний спеціаліст з питань персоналу

Кінцевий термін подачі документів
20.09.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково. строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги: 

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 • досвід роботи не потребує
 • вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою) виданий Національною комісією зі стандартів державної мови.

Посадові обов’язки:

 • організація та виконання роботи служби управління персоналом:
  • забезпечення здійснення начальником управління Служби своїх повноважень з питань управління персоналом; 
  • здійснення  контролю за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах Управління;
  • формування та виконання плану роботи служби управління персоналом та плану роботи Управління (з питань, що належать до його компетенції);
  • підготовка довідок, інформації та методичних матеріалів з питань управління персоналом;
  • надання консультативної допомоги з питань управління персоналом працівникам Управління;
  • внесення пропозицій з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту начальнику управління Служби
 • здійснення:
  • аналізу кількісного та якісного складу державних службовців, вивчення потреби в персоналі на вакантні посади в Управлінні;
  • оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, Закону України  «Про державну службу»;
  • організації складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу;
  • формування графіку відпусток працівників управління Служби, підготовки наказів щодо надання відпусток та ведення їх обліку;
  • обчислення стажу роботи та державної служби, контролю за встановленням надбавок за вислугу років, оформлення документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
  • підготовки в межах компетенції наказів про відрядження працівників Управління;
  • ведення табелю обліку використання робочого часу працівниками управління Служби;
  • ведення встановленої звітно-облікової документації та підготовки державної статистичної звітності з кадрових питань
 • організація та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в Управлінні:
  • підготовка наказу про оголошення конкурсу та умов його проведення; 
  • розробка спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
  • оприлюднення інформації про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби;
  • прийняття та розгляд інформації  від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
  • повідомлення кандидатів про результати конкурсу та рішення суб’єкта призначення про визначення переможця, оприлюднення інформації на Єдиному порталі вакансій державної служби;
  • ведення реєстру кандидатів, запропонованих конкурсною комісією для визначення переможця конкурсу
 • забезпечення проведення :
  • спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком та підготовка довідки за її результатами;
  • перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та підготовка довідки за її результатами.
  • моніторингу виконання завдань та ключових показників  результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б»  та «В»;
  • оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління Служби
 • забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління Служби:
  • узагальнення потреб  та планування професійного навчання;
  • організація та проведення моніторингу виконання індивідуальних програм професійного розвитку державних службовців;
  • складання разом із державним службовцем індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності
  • 6 Участь у роботі щодо:
  • заохочення та мотивації персоналу, в т. ч. підготовка документів щодо заохочення та нагородження працівників управління Служби державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками;
  • створення сприятливого організаційного та психологічного клімату;
  • формування корпоративної культури у колективі управління  Служби;
  • розв’язання конфліктних ситуацій
 • здійснення роботи із:
  • заповнення, обліку і зберігання трудових книжок працівників управління Служби;
  • ведення особових справ (особових карток) працівників управління Служби;
  • ознайомлення працівників управління з Правилами внутрішнього службового розпорядку, посадовими інструкціями  та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
  • оформлення та видачі службових посвідчень;
  • оформлення і видачі довідок з місця роботи;
 • jрганізація  роботи з:
  • розробки та внесення змін до структури управління Служби;
  • розробки та внесення змін до посадових інструкцій працівників управління Служби керівниками структурних підрозділів, їх перегляд на відповідність встановленим законодавством вимогам;
  • розробки положень про структурні підрозділи управління Служби
 • організація та здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних управління  Служби
 • розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, запитів на інформацію з питань управління персоналом, в межах компетенції.
Контактні дані про відповідальну особу
Шоліна Тетяна Валентинівна
головний спеціаліст відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та роботи з експертами
(0372) 57-20-04