Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 15.09.2023
Управління Державної служби якості освіти у Луганській області

Головний спеціаліст з питань персоналу

Кінцевий термін подачі документів
18.09.2023
Умови оплати праці
5 800 грн.

адбавка за вислугу років відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
 2. Досвід роботи – не потребує.
 3. Вільне володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 1. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору, надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу; розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».
 2. Здійснює документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення для державних службовців.
 3. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.
 4. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.
 5. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.
 6. Здійснює аналіз потреби працівників у підвищенні рівня професійної компетентності; проводить заходи щодо прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри.
 7. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.
 8. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.
 9. Формує графік відпусток персоналу управління, готує проєкти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік.
 10. Здійснює облік військовозобов’язаних, проводить заходи щодо бронювання військовозобов’язаних, забезпечує контроль за станом військового обліку.
 11. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.
Контактні дані про відповідальну особу
Бублей Оксана Миколаївна
т. в.о. начальника управління Державної служби якості освіти у Луганській області
+ 093 278 24 92
Перейти до вмісту