Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 15.09.2023
Управління Державної служби якості освіти у Луганській області

Головний спеціаліст -юрисконсульт

Кінцевий термін подачі документів
18.09.2023
Умови оплати праці
5 800 грн.

надбавка за вислугу років відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, в галузі знань «Право».
 2. Досвід роботи – не потребує.
 3. Вільне володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 1. Здійснення юридично-правового супроводу інституційного аудиту закладів освіти, планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання закладами освіти вимог законодавства про освіту.
 2. Розробка, участь у розробці проектів наказів та інших актів з питань, що належать до компетенції управління Державної служби якості освіти у Луганській області (далі- управління Служби).
 3. Перевірка на відповідність законодавству проєктів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику управління Служби, їх погодження (візування).
 4. Здійснення претензійно-позовної роботи та представлення інтересів управління Служби в судах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності і господарювання.
 5. Забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів управління Служби.
 6. Організація та проведення комплексу заходів з  питань запобігання та виявлення корупції в управлінні Служби.
 7. Забезпечення організації роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів),  участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань. 
 8. Розгляд  звернень (запитів) громадян, народних депутатів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог законодавства з питань освіти та забезпечення її якості на території Луганської області, підготовка проєктів  відповідей.
 9. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників управління Служби.
 10. Дотримання вимог Інструкції з діловодства та Правил внутрішнього службового розпорядку управління Служби, трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці та пожежної безпеки.
Контактні дані про відповідальну особу
Бублей Оксана Миколаївна
т. в.о. начальника управління Державної служби якості освіти у Луганській області
+ 093 278 24 92
Перейти до вмісту