Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 25.07.2022
Апарат Державної служби якості освіти України

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
26.07.2022
Умови оплати праці
9000 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: На період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

  1. Освіта  – вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом підготовки юридичного спрямування
  2. Досвід роботи – не потребує 
  3. Вільне володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 – розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції Служби;

– здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, що розроблені іншими самостійними структурними підрозділами апарату Служби, та підготовка за результатами проведеної роботи відповідних висновків у встановленому порядку;

– проведення роботи щодо представлення Служби в інших органах державної влади, а також судах та у відносинах з підприємствами, установами та організаціями;

– організація та участь у роботі щодо укладання договорів (контрактів), реалізація заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення майнових прав і законних інтересів Служби;

– реалізація заходів з проведення претензійної та позовної роботи, контролю за її проведенням в Службі;

– підготовка проектів нормативно-правових, регламентуючих та розпорядчих документів з питань, що стосуються компетенції Відділу, робота з документами відповідно до Інструкції з діловодства;

– опрацювання депутатських звернень, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, навчальних закладів, інших організацій та установ з питань, що стосуються компетенції Відділу;

– надання в межах своєї компетенції консультацій та методичної допомоги іншим співробітникам апарату Служби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, органам управління освітою, навчальним закладам та громадянам з питань, що віднесені до його компетенції

Контактні дані про відповідальну особу
(044) 236-33-29