• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 14.09.2023
Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування

Кінцевий термін подачі документів
26.09.2023
Умови оплати праці
5800 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 

 1. Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
 2. Без досвіду роботи.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 

 • участь у планових (позапланових) заходах державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та планових (позапланових) інституційних аудитах;
 • у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України, аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надання їм відповідних висновків і рекомендацій;
 • здійснення контролю за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;
 • забезпечення:
  • виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі;
  • виконання вимог інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою;
  • внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd;
 • виконання Інструкції користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd;
 • забезпечення збору (участь у зборі), обробки, аналізу освітньої інформації у сферах дощкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти. Надання рекомендацій місцевим органам управління освітою щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності;
 • участь у підготовці проведення наукових конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • забезпечення зовнішньої та внутрішньої комунікації: з керівниками органів управління освіти, керівниками органів місцевого самоврядування, керівниками закладів  загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти. Надання рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • представлення інтересів Відділу та управління Служби у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
 • розглядає депутатські звернення, запити, а також листи та інші документи і матеріали, які надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ, запитів про надання публічної інформації, звернень громадян, що належать до компетенції Відділу;
 • дотримання вимог щодо роботи з Інструкцією з діловодства, Правилами внутрішнього службового розпорядку управління Служби, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, вимог трудової і виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку і здоров’я.
Контактні дані про відповідальну особу
Разумовська Тетяна Анатоліївна
Головний спеціаліст управління персоналом
096 385 76 44