• Головна /
  • Вакансії /
  • Головний спеціаліст відділу вивчення роботи місцевих органів управління освітою управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту (перша вакантна посада)
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 26.10.2023
Апарат Державної служби якості освіти України

Головний спеціаліст відділу вивчення роботи місцевих органів управління освітою управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту (перша вакантна посада)

Кінцевий термін подачі документів
10.11.2023
Умови оплати праці
9000 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

  1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра  або бакалавра 
  2. Досвід роботи    не потребує
  3. Вільне володіння державною мовою 

Посадові обов’язки:

Здійснює:

– аналіз (вивчення) діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, його організаційно-методичне забезпечення, а також надає за результатами такого аналізу (вивчення) висновки і рекомендації;

– контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;

– керівництво, у разі необхідності, групою (групами) фахівців, експертних комісій при вирішенні питань, що належать до компетенції відділу вивчення роботи місцевих органів управління освітою (далі – відділ), оформлення необхідної документації;

Надає пропозиції керівництву відділу, управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти (далі – управління), департаменту інституційного аудиту (далі – департамент), Державної служби якості освіти України (далі – Служба) щодо:

– планів роботи відділу, управління, департаменту та Служби; 

– висновки і рекомендації місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, їх структурним підрозділам з питань освіти (за наявності) щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти та усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти на відповідній території;

– консультативну допомогу працівникам Служби, її територіальних органів, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Служби, органами державної влади, закладам освіти з питань, що належать до компетенції відділу.

Розробляє та приймає участь у розробленні:

– проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

– проєктів розпорядчих документів департаменту, Служби, що стосується компетенції відділу.

Контактні дані про відповідальну особу
Відділ управління персоналом
(044) 236 33 29
Перейти до вмісту