• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу сертифікації та моніторингу (2 вакантна посада)
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 22.03.2024
Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

Головний спеціаліст відділу сертифікації та моніторингу (2 вакантна посада)

Кінцевий термін подачі документів
25.03.2024
Умови оплати праці
13633 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
 2. Досвід роботи не потребує.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Забезпечує:
 • здійснення управлінням Служби державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень;
 • здійснення управлінням Служби аналізу (вивчення) діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території та надання за результатами його здійснення висновків і рекомендацій;
 • проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти;
 • проведення сертифікації педагогічних працівників та участь експертів у сертифікації педагогічних працівників;
 • організацію та проведення експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи. Формування експертних групи;
 • організацію добору та навчання експертів для інституційного аудиту, сертифікації педагогічних працівників, планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання законодавства про освіту закладами освіти;
 • ведення реєстру освітніх експертів Дніпропетровської області;
 • виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі;
 • виконання вимог інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою;
 • внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd;
 • виконання Інструкції користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd;
 • надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • вивчення досвіду іноземних країн, а також міжнародних організацій щодо системи забезпечення якості освіти;
 • доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Відділ;
 • опрацювання документів, які надійшли на виконання, створення проєктів документів в електронній або паперовій формі;
 • формування (групування, оформлення) виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ Відділу, тимчасове надійне зберігання документів у Відділі та передачу їх, в упорядкованому стані, на державне зберігання до фонду архіву управління Служби.
 1. Бере участь у:
 • проведенні акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, постакредитаційного моніторингу закладу фахової передвищої освіти та освітньо-професійної програми;
 • проведенні інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
 • складі комісій, утворених відповідно до наказу Голови Служби, для проведення позапланових перевірок суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, незалежно від їх типу, підпорядкування та форми власності, щодо додержання ними вимог законодавства у відповідній сфері освіти;
 • розробці проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти (крім вищої освіти);
 • внесенні пропозицій до проєктів перспективних і поточних планів роботи Відділу;
 • підготовці аналітичних довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • підготовці конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Відділу.
 1. У випадках передбачених законом складає протоколи про адміністративні правопорушення.
 2. Представлення інтересів Відділу та управління Служби у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. Інформаційний, організаційний та методичний супровід закладів освіти, педагогічних працівників, інших юридичних і фізичних осіб.
 3. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Відділу.
 4. Розгляд депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ, запитів про надання публічної інформації, звернень громадян, що належать до компетенції Відділу.
 5. Дотримання вимог щодо роботи з Інструкцією з діловодства, Правилами внутрішнього службового розпорядку управління Служби, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, вимог трудової і виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку.

 

Контактні дані про відповідальну особу
Разумовська Тетяна Анатоліївна
Головний спеціаліст управління персоналом
(056) 785 64 65
Перейти до вмісту