Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 18.01.2024
Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

Головний спеціаліст відділу сертифікації та моніторингу

Кінцевий термін подачі документів
19.01.2024
Умови оплати праці
13633 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
 2. Досвід роботи не потребує.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 • участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно до законодавства. Організація та проведення експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи. Формування експертних групи;
 • організація добору та навчання експертів для інституційного аудиту, сертифікації педагогічних працівників, планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання законодавства про освіту закладами освіти;
 • ведення реєстру освітніх експертів Дніпропетровської області на підставі даних Державної служби якості освіти України;
 • проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;
 • участь у проведенні акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, постакредитаційного моніторингу закладу фахової передвищої освіти та освітньо-професійної програми;
 • організація та реалізація заходів за напрямом діяльності відділу сертифікації та моніторингу (далі – Відділ). Забезпечення: виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі; виконання вимог інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою; внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd; виконання Інструкції користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd;
 • участь у планових та позапланових інституційних аудитах та в заходах державного нагляду (контролю);
 • представлення інтересів Відділу та управління Служби у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. Інформаційний, організаційний та методичний супровід закладів освіти, педагогічних працівників, інших юридичних і фізичних осіб;
 • розгляд депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ, запитів про надання публічної інформації, звернень громадян, що належать до компетенції Відділу;
 • дотримання вимог щодо роботи з Інструкцією з діловодства, Правилами внутрішнього службового розпорядку управління Служби, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, вимог трудової і виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку.
Контактні дані про відповідальну особу
Разумовська Тетяна Анатоліївна
Головний спеціаліст управління персоналом
096 385 76 44
Перейти до вмісту