• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу роботи із закладами професійно-технічної освіти управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 18.12.2023
Апарат Державної служби якості освіти України

Головний спеціаліст відділу роботи із закладами професійно-технічної освіти управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
19.12.2023
Умови оплати праці
9000 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
 2. Досвід роботи не потребує
 3. Вільне володіння державною мовою 

 

Посадові обов’язки:

Забезпечує:

 • своєчасне, ефективне та повне виконання завдань і функцій, покладених на відділ роботи із закладами професійно-технічної освіти (далі-Відділ), закріплених за відділом напрямів роботи щодо реалізації державної політики у сфері освіти, а також доручень керівництва Служби, департаменту, управління, відділу, особистого плану роботи;
 • відбір та навчання (формування пулу) фахівців (експертів), які залучаються до проведення інституційного аудиту і заходів державного нагляду (контролю) закладів професійної (професійно-технічної) освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • у межах наданих повноважень координацію діяльності територіальних органів Служби з питань проведення інституційних аудитів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, здійснення заходів державного нагляду (контролю);
 • за дорученням керівництва відділу, управління, департаменту, Служби здійснення аналізу (вивчення) діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на відповідній території;

Здійснює:

 • керівництво, у разі необхідності, групою (групами) фахівців, експертних комісій при вирішенні питань, що належать до компетенції відділу, оформлення необхідної документації;
 • заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів професійної (професійно-технічної) освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовку проєктів розпоряджень щодо усунення виявлених порушень;
 • за дорученням керівництва відділу, управління, департаменту, Служби аналіз (вивчення) діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань професійної (професійно-технічної) освіти і забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти та надає за результатами його здійснення висновки і рекомендації.
Контактні дані про відповідальну особу
Плескань Вікторія Костянтинівна
головний спеціаліст відділу управління персоналом
(044) 236 33 29
Перейти до вмісту