• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти в Одеській області
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 12.10.2021
Управління Державної служби якості освіти в Одеській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти в Одеській області

Кінцевий термін подачі документів
28.10.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 • без досвіду роботи
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 • проведення інституційного аудиту закладів освіти (крім закладів вищої освіти) (далі – заклади освіти);
 • здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовка проєктів розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;
 • надання рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • участь у проведенні навчання педагогічних працівників, які виявили бажання бути залученими у якості експертів до проведення інституційних аудитів закладів освіти;
 • участь у проведенні згідно із законодавством:
  • вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території;
  • моніторингу якості освіти й освітньої діяльності у закладах освіти;
  • сертифікації педагогічних працівників;
 • участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
 • забезпечення своєчасного та якісного розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції Відділу
 • збір, обробка, аналіз освітньої інформації, необхідної для здійснення повноважень Відділу;
 • підготовка аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • забезпечення комунікації з керівниками органів управління освітою територіальних громад та закладів освіти Одеської області з питань, що належать до компетенції управління Служби;
 • здійснення інших повноважень, відповідно до Положення про Відділ, та виконання доручень начальника Відділу та його заступника, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України
Контактні дані про відповідальну особу
Ківало Людмила Вікторівна
завідувач сектору управління персоналом управління Державної служби якості освіти в Одеській області
048 722 11 55