Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 15.12.2023
Управління Державної служби якості освіти у Полтавській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
28.12.2023
Умови оплати праці
5800 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта – вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 2. Досвід роботи  – не потребує
 3. Вільне володіння державною мовою  вільне володіння державною мовою

 

Посадові обов’язки:

 1. Проводить  та бере участь у проведенні інституційних аудитів закладів освіти. 
 2. Здійснює комунікацію із закладами загальної середньої освіти щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та самооцінювання освітніх і управлінських процесів.
 3. Бере участь у здійсненні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту.
 4. Бере участь у підготовці експертів із питань проведення інституційних аудитів.
 5. Надає консультації з питань проведення інституційного аудиту та дотримання законодавства про освіту.
 6. Надає рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Готує відповідні презентаційні матеріали.
 7. Здійснює аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території.
 8. Розглядає запити на публічну інформацію, звернення громадян з питань, що стосуються компетенції відділу інституційного аудиту управління Служби та готує в установленому порядку відповідні проекти документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи.
 9. Готує аналітичні, довідкові та інші матеріали з питань, що належать до компетенції відділу інституційного аудиту. Готує пропозиції до планів роботи управління Служби.
 10. Виконує:
 • вимоги Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі;
 • вимоги інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою;
 • інструкцію користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd.
 1. Забезпечує внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd.
Контактні дані про відповідальну особу
Грибенюк Тетяна Вікторівна
Головний спеціаліст з питань персоналу
(050) 96 60 245
Перейти до вмісту