• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту та позапланового контролю
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 06.12.2023
Управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту та позапланового контролю

Кінцевий термін подачі документів
07.12.2023
Умови оплати праці
5800 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: строково, на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта – вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
 2. Досвід роботи – не потребує
 3. Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою

 

Посадові обов’язки:

 1. Організація та проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої, позашкільної освіти.
 2. Участь:
 • у здійсненні державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо дотримання вимог законодавства про освіту;
 • організації та проведенні інституційних аудитів закладів освіти (крім вищої);
 • в аналізі роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
 • у проведенні моніторингів якості освіти та сертифікації педагогічних працівників;
 • у заходах контролю за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у конкурсних комісіях з обрання керівників закладів загальної середньої освіти.
 1. Надання рекомендацій закладам загальної середньої освіти, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 2. Забезпечення виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти EvaluEd з визначеними правами доступу в системі; виконує вимоги Інструкції з використання EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою; внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd; виконання Інструкції користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd.
 3. Здійснення:
 • аналізу результатів планових заходів нагляду (контролю) у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти  та надання рекомендацій органам управління освітою, директорам закладів освіти щодо вдосконалення якості освітньої діяльності, а також приведення управлінських процесів у відповідність до законодавства;
 • підготовки проєктів розпорядчих документів, що регламентують здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти;
 • перспективного планування проведення інституційних аудитів.
 1. Ведення реєстру закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
 3. Підготовка:
 • аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
 • інформаційних матеріалів до нарад, конференцій, семінарів тощо.
 1. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, підготовка в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення
 2. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.
Контактні дані про відповідальну особу
Віктор СЕМЕНКО
Головний спеціаліст з питань персоналу
+38 (0372) 57-20-04
Перейти до вмісту