• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області категорія “В” (друга вакантна посада)
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 01.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області категорія “В” (друга вакантна посада)

Кінцевий термін подачі документів
08.09.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рішенням суб’єкта призначення, вільне володіння державною мовою
 • досвід роботи – не потребує
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • здійснює інституційні аудити закладів освіти (крім закладів вищої освіти); складає документацію за результатами інституційного аудиту;
 • здійснює заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та готує проєкти розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;
 • оформлює документацію для проведення інституційного аудиту та заходів державного нагляду (контролю), формує експертну групу;
 • комунікує з керівниками закладів освіти з питань якості освітньої діяльності, проходження інституційного аудиту, проведення самооцінювання закладу, сертифікації вчителів;
 • готує проєкти перспективного та річного планів проведення інституційних аудитів в закладах освіти;
 • надає рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та самооцінюванні освітніх і управлінських процесів;
 • надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області (далі  – управління Служби), розглядає звернення та проводить особистий прийом громадян, за дорученням;
 • готує аналітичні, довідкові та інших матеріали з питань, що належать до компетенції управління Служби;
 • може виконувати обов’язки заступника начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області, на період його відсутності;
 • за відсутності іншого головного спеціаліста цього відділу виконує його посадові обов’язки;
 • здійснює інші доручення керівника відповідно до законодавства.
Контактні дані про відповідальну особу
Люлька Вікторія Вікторівна
головний спеціаліст з питань персоналу
(0522) 30 15 64