Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 04.12.2023
Управління Державної служби якості освіти у м. Києві

Головний спеціаліст сектору роботи з експертами

Кінцевий термін подачі документів
06.12.2023
Умови оплати праці
5 800 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: На період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
 2. Без досвіду роботи
 3. Вільне володіння державною мовою

 

Посадові обов’язки:

 1. Організація та проведення навчання освітніх експертів, експертів із сертифікації педагогічних працівників. 
 2. Здійснення організації вивчення практичного досвіду педагогічних працівників учасників сертифікації, надання консультативної допомоги з питань проведення сертифікації педагогічних працівників.
 3. Участь у формуванні груп експертів, робочих груп для проведення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо дотримання ними вимог законодавства.
 4. Підготовка інформаційних та методичних матеріалів, необхідних для роботи освітніх експертів.
 5. Участь у проведенні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо дотримання ними вимог законодавства.
 6. Участь у проведенні аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти.
 7. Участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, інших матеріалів з питань освіти; підготовка аналітичних, довідкових матеріалів з питань, що належать до компетенції сектору.
 8. Здійснення комунікації із закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та самооцінювання освітніх і управлінських процесів.
 9. Розгляд запитів на публічну інформацію, звернень громадян, депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до управління Державної служби якості освіти у м. Києві.
 10. В межах повноважень, на підставі і у спосіб, що визначені законодавством, бере участь у проведенні акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, постакредитаційного моніторингу закладу фахової передвищої освіти та освітньо-професійної програми.
 11. Забезпечує:
 • виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі;
 • виконання вимог інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою;
 • внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd;
 • виконання Інструкції користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd.
Контактні дані про відповідальну особу
Шатьорна Людмила Іванівна
Головний спеціаліст з питань персоналу
+380 97 750 23 54
Перейти до вмісту