• Головна /
 • Вакансії /
 • Начальник відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти у Донецькій області
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 27.10.2021
Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області

Начальник відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти у Донецькій області

Кінцевий термін подачі документів
03.11.2021
Умови оплати праці
7050,00 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта не нижче магістра (спеціаліста) 
 2. Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій належно від форми власності не менше двох років
 3. Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • керівництво та організація роботи відділу:
  • забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
  • забезпечення виконання плану роботи управління Служби з питань, що стосуються роботи відділу;
  • надання у межах повноважень обов’язкових до виконання державними службовцями і працівниками управління Служби доручень, що стосуються компетенції відділу;
  • здійснення організації і контролю за виконанням наказів та доручень Державної служби якості освіти України і управління Служби;
 • здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків, Правил внутрішнього службового розпорядку;
 • організація та забезпечення аналізу діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надання їм відповідних висновків і рекомендацій, що оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня їх надання на офіційному сайті Служби та відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування;
 • організація та забезпечення проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством, організація участі працівників відділу у сертифікації педагогічних працівників;
 • участь у проведенні інституційних аудитів закладів освіти, у заходах державного нагляду (контролю), сертифікації педагогічних працівників;
 • забезпечення надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо розбудови та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечення контролю за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування своїх повноважень у сфері освіти;
 • організація та забезпечення контролю в межах своїх повноважень за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання;
 • складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення;
 • узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій до Служби щодо його вдосконалення. Організація та участь у підготовці звітів, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів, що належать до компетенції відділу. Збір, обробка, аналіз освітньої інформації, внесення пропозицій щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти;
 • забезпечення надання роз’яснень з питань, що відносяться до повноважень, розгляд звернень громадян, проведення особистого прийому громадян.
Контактні дані про відповідальну особу
Гаврикова Людмила Миколаївна
головний спеціаліст з питань персоналу
097-673-77-91
Перейти до вмісту