• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю (друга вакантна посада)
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 04.12.2023
Управління Державної служби якості освіти у м. Києві

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю (друга вакантна посада)

Кінцевий термін подачі документів
06.12.2023
Умови оплати праці
5 800 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: На період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
 2. Без досвіду роботи
 3. Вільне володіння державною мовою

 

Посадові обов’язки:

 1. Бере участь у вивченні роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики у сфері освіти в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом.
 1. Здійснює:
 • заходи державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти;
 • моніторингові дослідження, обробляє та аналізує їх результати;
 • контроль за веденням обліку дітей шкільного віку.
 1. Проводить інституційні аудити закладів освіти (крім закладів вищої освіти).
 2. Вносить пропозиції керівництву відділу щодо визначення об’єктів моніторингових досліджень, бере участь у формуванні бази даних об’єктів моніторингу та механізму її регулярного поновлення.
 3. У порядку, визначеному МОН, аналізує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надає їм відповідні висновки і рекомендації, що оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня їх надання на офіційному вебсайті Служби та відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.
 4. Розглядає звернення громадян, запити на отримання публічної інформації, повідомлення на телефон «гарячої лінії».
 5. В межах повноважень, на підставі і у спосіб, що визначені законодавством, бере участь у проведенні акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, постакредитаційного моніторингу закладу фахової передвищої освіти та освітньо-професійної програми.
 6. Забезпечує:
 • виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі;
 • виконання вимог інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою;
 • внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd;
 • виконання Інструкції користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd.
 1. Здійснює у складі комісій, утворених відповідно до наказу Голови Служби, позапланові перевірки суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, незалежно від їх типу, підпорядкування та форми власності, щодо додержання ними вимог законодавства у відповідній сфері освіти, у тому числі на території, не віднесеній до повноважень управління Державної служби якості освіти у м. Києві.
 2. Дотримується вимог трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, особистої безпеки та здоров’я.
Контактні дані про відповідальну особу
Шатьорна Людмила Іванівна
Головний спеціаліст з питань персоналу
+380 97 750 23 54
Перейти до вмісту