• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 13.08.2021
Управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Кінцевий термін подачі документів
31.08.2021
Умови оплати праці
5 500,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Строкове призначення на посаду (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 • досвід роботи – не потребує
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • бере участь у проведенні інституційних аудитів  закладів освіти;
 • проводить заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту;
 • бере участь у організації сертифікації педагогічних працівників;
 • вивчає роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом;
 • забезпечує надання рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує розгляд звернень громадян;
 • забезпечує підготовку аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Управління;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Контактні дані про відповідальну особу
Ткач Ірина Мирославівна
Головний спеціаліст з питань персоналу управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області
+38-(034)-275-0284