Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 07.12.2021
Управління Державної служби якості освіти у Херсонській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
14.12.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги: 

 1. Освіта: вища за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра. 
 2. Досвід роботи: не потребує.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, підготовка та внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
 2. Проведення інституційного аудиту закладів освіти, підготовка та складення відповідної документації.
 3. Здійснення в межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту; складення, у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
 4. Надання пропозицій до перспективного та річного плану проведення інституційного аудиту закладів освіти та внесення змін до них.
 5. Організація навчання освітніх експертів для проведення інституційних аудитів у закладах загальної середньої освіти Херсонської області.
 6. Формування та організація роботи експертної групи для проведення інституційного аудиту в закладі освіти.
 7. Організація та проведення заходів для закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, органів місцевого самоврядування Херсонської області з питань, що належать до компетенції відділу. 
 8. Підготовка та надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та іншої консультаційно-методичної допомоги з питань, що належать до компетенції відділу.
 9. Здійснення комунікації із закладами освіти, що знаходяться на території області;  інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції відділу. 
 10. Розгляд звернень, запитів, листів з питань, що належать до компетенції відділу; підготовка в установленому порядку проєктів документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів.
 11. Здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
Контактні дані про відповідальну особу
Добуш Ірина Олександрівна
головний спеціаліст з питань персоналу