• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту та позапланового контролю
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 22.11.2023
Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту та позапланового контролю

Кінцевий термін подачі документів
24.11.2023
Умови оплати праці
5800 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 

 1. Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
 2. Без досвіду роботи.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 • забезпечує:
  • організацію та проведення інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
  • виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі;
  • виконання вимог інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою;
  • внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd;
  • виконання Інструкції користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd;
  • організацію та проведення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень;
  • проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти;
  • надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
  • роботу щодо ведення електронного реєстру інституційних аудитів та заходів державного нагляду (контролю);
  • узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу;
  • вивчення досвіду іноземних країн, а також міжнародних організацій щодо системи забезпечення якості освіти;
  • доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Відділу;
 • бере участь у вивчені діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території. Представляє інтереси Відділу та управління Служби у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
 • бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти (крім вищої освіти);
 • бере участь у внесенні пропозицій до проєктів перспективних і поточних планів роботи Відділу;
 • участь та підготовка аналітичних довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • участь та підготовка конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • у випадках передбачених законом складає протоколи про адміністративні правопорушення;
 • розглядає депутатські звернення, запити, а також листи та інші документи і матеріали, які надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ, запитів про надання публічної інформації, звернень громадян, що належать до компетенції Відділу;
 • виконує доручення заступника начальника управління – начальника Відділу, заступника начальника Відділу;
 • дотримується вимог щодо роботи з Інструкцією з діловодства, Правил внутрішнього службового розпорядку управління Служби, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, вимог трудової і виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку.
Контактні дані про відповідальну особу
Разумовська Тетяна Анатоліївна
Головний спеціаліст управління персоналом
096 385 76 44
Перейти до вмісту