Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 27.11.2023
Управління Державної служби якості освіти у Черкаській області

Головний спеціаліст сектору моніторингу

Кінцевий термін подачі документів
04.12.2023
Умови оплати праці
5800 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта вища, ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або молодшого бакалавра
 2. Без досвіду роботи
 3. Вільне володіння державною мовою 

 

Посадові обов’язки:

 1. Відповідно до визначених завідувачем Сектору завдань здійснює організаційну підтримку у проведенні загальнодержавних моніторингів якості освітньої діяльності та якості освіти.
 2. Подає пропозиції до планів проведення регіональних моніторингів, здійснює підготовку моніторингу (формулювання проблеми, що досліджуватиметься; визначення мети та завдань моніторингу; розрахунок і формування вибірки, оцінка її репрезентативності; визначення критеріїв і показників оцінювання результатів дослідження), розробляє програми проведення регіональних моніторингів та подає їх на розгляд завідувачу Сектору та бере участь у моніторингових дослідженнях у порядку, визначеному законодавством.
 3. Збирає дані, обробляє результати  моніторингу, проводить аналіз та інтерпретацію результатів моніторингу, готує проєкти інформаційно-аналітичних матеріалів та подає їх завідувачу Сектору для подальшого оприлюднення результатів моніторингу.
 4. Готує проєкти відповідей за результатами розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію з питань, що належать до компетенції Сектору.
 5. Здійснює організаційну підтримку обговорень, семінарів (вебінарів, круглих столів) з питань, що відносяться до повноважень Сектору.
 6. За дорученням завідувача Сектору вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Сектору, готує пропозиції щодо його вдосконалення.
 7. Під час роботи з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) забезпечує: виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою) системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі; виконання вимог інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з  робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадю; внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd; виконання Інструкції користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd.
 8. Здійснює у складі комісій, утворених відповідно до наказу Голови Державної служби якості освіти України, позапланові перевірки суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, незалежно від їх типу, підпорядкування та форми власності, щодо додержання ними вимог законодавства у відповідній сфері освіти, у тому числі на території, не віднесеній до повноважень управління Державної служби якості освіти у Черкаській області.
 9. У разі необхідності бере участь відповідно до наказу начальника управління Державної служби якості освіти у Черкаській області: у складі комісії, проведенні інституційного аудиту та позапланових перевірках закладів загальної середньої освіти, планових та позапланових заходах державного нагляду (контролю) у сферах надання освітніх послуг закладами дошкільної та позашкільної освіти; у складі комісії, у проведенні аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території.
Контактні дані про відповідальну особу
Вірьовкіна Наталія Миколаївна
головний спеціаліст з питань персоналу
(0472) 316691
Перейти до вмісту